Առաջին բուժօգնության կենտրոն

Նպատակը

Կենտրոնի նպատակը ուսանողներին և համալսարանի անձնակազմին առաջին բուժօգնություն ցույց տալն է:

Գործառույթները

  • Ուսանողներին և համալսարանի անձնակազմին առաջին օգնության ցուցաբերում
  • վարակիչ հիվանդությունների /թոքախտ, ջրծաղիկ, կարմրուկ, դեղնախտ/ կասկածի դեպքում ուղեգրում համապատասխան բուժհաստատություն
  • ամենօրյա վերահսկողության սահմանում շրջապատի նկատմամբ
  • տարին մեկ անգամ աշխատակազմի ֆլյուրոգրաֆիկ հետազոտության կազմակերպում թոքախտի /տուբերկուլյոզի/ հայտնաբերման համար
  • քրոնիկ հիվանդությունների սրացման դեպքում ուղեգրում համապատասխան ստացիոնար բուժման
  • սանիտարալուսավորչական աշխատանքների անցկացում ուսանողների և դասախոսների շրջանում:

 

 
 

Բժիշկ՝ Գայանե Միրումյան

Հեռ. +374 60 830 111 (2-08)
Էլ. փոստ` usmas@brusov.am
Աշխատակազմ

 

Բժիշկ՝ Գայանե Միրումյան

Բուժքույր՝ Գալինա Դավթյան