Ծառայություններ

 

 

ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

Գրքերը ընթերցասրահում տեղադրված են՝ ըստ մատենագիտական բաժինների, իսկ բաժիններում` ըստ այբբենական կարգի: Բաց դարակներում ներկայացվում են պարբերականներ և օտարալեզու գեղարվեստական գրականություն: Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ համալսարանում պաշտպանած լավագույն մագիստրոսական թեզերին և թեկնածուական ատենախոսություններին:

Հիշե՛ք, միայն ընթերցասրահում կարելի է օգտվել` մեկ օրինակ գրքերից, հանրագիտարաններից, բառարաններից:

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԲՊՀ գրադարանում գրանցված բոլոր ընթերցողները ստանում են էլեկտրոնային քարտ և կարող են օգտվել գրադարանի կողմից տրամադրվող բոլոր ծառայություններից: Թույլատրվում է վերցնել մինչև 12 գիրք:

Գեղարվեստական գրականությունը տրվում է 2 շաբաթ, իսկ դասագրքերը՝ 1 կիսամյակ կամ 1 տարի ժամկետով: Սպասարկման բաժնում առկա գրականությունը հնարավոր է պատվիրել  ԱՌՑԱՆՑ:

Ընթերցողը պարտավոր է խնամքով օգտագործել գրադարանի գրքերը և գույքը: Արգելվում է գրքի մեջ նշում կատարել, էջ պոկել կամ ծալել: Գիրքը կորցնելու կամ վնասելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է փոխհատուցել ըստ գրադարանում գործող կանոնակարգի: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում ուսանողը պարտավոր է հանձնել իր մոտ եղած գրականությունը: Գրադարանի կանոնները խախտելու դեպքում, ընթերցողը զրկվում է գրադարանից օգտվելու հնարավորությունից: 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Էլեկտրոնային տվյալների շտեմարաններ

ԲՊՀ գրադարանը անդամակցում է Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների ասոցացիային (eLCA) https://armenia.eifl.net/ և միացված է թվային գրադարանների ցանցին, որը հնարավորություն է տալիս օգտվելու գիտական շտեմարաններից: Տվյալ շտեմարանները բաց մատչելիության չեն. դրանցից հնարավոր է օգտվել միայն ԲՊՀ համակարգիչներից: Սրահում հնարավոր է նաև օգտվել էլեկտրոնային գրքերի լայն ցանկից:

Համակարգչային սրահում մասնագետի կողմից Ձեզ կցուցաբերվի օժանդակություն և խորհրդատվություն:

Գրադարանում պարբերաբար կազմակերպվում են էլ. ռեսուրսներից օգտվելու դասընթացներ:

ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Գրադարանի կողմից ձեռք բերված արտասահմանյան և Հայաստանում տպագրված նոր գրքերը գրանցվում են գրադարանի էլեկտրոնային քարտարանում: Քարտարանը հիմնված է KOHA համակարգի վրա, որն ունի որոնման հնարավորություն անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով:

Կայքի հասցեն` https://koha.brusov.am/

ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Ավստրիական գրադարանում առկա է լեզվաբանության, փիլիսոփայության, հոգեբանության, Ավստրիայի պատմության, երկրագիտության, արվեստի, երաժշտության և ճարտարապետության մասին գրականություն՝ գերմաներեն լեզվով, ինչպես նաև ավստրիական թերթեր, ամսագրեր և շուրջ 300 ֆիլմերով հագեցած տեսադարան: Ավստրիական գրադարանում իրականացվում են միջոցառումներ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարության, մշակույթի վարչության հետ:

Գրադարանի ամբողջ տարածքում գործում է անլար համացանց:

 

Աշխատանքային ժամեր՝

Երկուշաբթի - ուրբաթ` 09:00 - 18:00

Շաբաթ և կիրակի՝ ոչ աշխատանքային

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՊՀ գիտական գրադարանը փակ է Հայաստանի Հանրապետության պետական տոների օրերին:

Մեզ կարող եք գտնել`

Facebook

Instagram

Youtube