Ծառայություններ

ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

Գրքերը ընթերցասրահում տեղադրված են ըստ մատենագիտական բաժինների, իսկ բաժիններում` ըստ այբբենական կարգի: Բաց դարակներում ներկայացվում են պարբերականներ և օտարալեզու գեղարվեստական գրականություն: Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ համալսարանում պաշտպանած լավագույն մագիստրոսական թեզերի և թեկնածուական ատենախոսությունների հետ:

Հիշե՛ք, միայնընթերցասրահումկարելի է օգտվել`

  • մեկ օրինակ գրքերից,հանրագիտարաններից, բառարաններից.
  • պատճենահանման ծառայությունից, համաձայն գրադարանում գործող կանոնակարգի:

 

 

 

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԵՊԼՀ գրադարանում գրանցված բոլոր ընթեր-ցողները ստանում են էլեկտրոնային քարտ և կարող են օգտվել գրադարանի կողմից տրամադրվող բոլոր ծառայություններից: Թույլատրվում է վերցնել մինչև 12 գիրք:

Գեղարվեստական գրականությունը տրվում է 10 օրով, իսկ դասագրքերը՝ 1 կիսամյակ կամ 1 տարի ժամկետով: Սպասարկման բաժնում պատվիրված գրականությունը տրամադրվում է երկու ժամվա ընթացքում: Գրականությունը կարելի է պատվիրել նաև՝ ԱՌՑԱՆՑ: Ընթերցողը պարտավոր է խնամքով օգտագործել գրադարանի գրքերը և գույքը: Արգելվում է գրքի մեջ նշում կատարել, էջ պոկել կամ ծալել: Գիրքը կորցնելու կամ վնասելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է փոխհատուցել ըստ գրադարանում գործող կանոնակարգի: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում ուսանողը պարտավոր է հանձնել իր մոտ եղած գրականությունը: Գրադարանի կանոնները խախտելու դեպքում, ընթերցողը զրկվում է գրադարանից օգտվելու հնարավորությունից:

 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Էլեկտրոնային տվյալների շտեմարաններ

Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ գրադարանը անդամակցում է Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումին (ՀՔԳԿ) (eLCA) www.armenia.eifl.net և միացված է թվային գրադա-րանների ցանցին, որը հնարավորություն է տալիս օգտվել գիտական շտեմարաններից: Տվյալ շտեմարանները բաց մատչելիության չեն և դրանցից հնարավոր է օգտվել միայն ԵՊԼՀ համակարգիչ-ներից: Սրահում հնարավոր է նաև օգտվել էլեկտրոնային գրքերի լայն ցանկից:

Համակարգչային սրահում Ձեզ կցուցաբերվի օժանդակություն և խորհրդատվություն մասնագետի կողմից:

Գրադարանում պարբերաբար կազմակերպվում են էլ. ռեսուրսներից օգտվելու դասընթացներ:

Գործում է print ծառայությունը համաձայն գրադարանում գործող կանոնակարգի:

 

ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Գրադարանի կողմից ձեռք բերված արտասահմանյան և Հայաստանում տպագրված նոր գրքերը գրանցվում են գրադարանի էլեկտրոնային քարտարանում: Քարտարանը հիմնված է KOHA համակարգի վրա, որն ունի որոնման հնարավորություն անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով:

Կայքի հասցեն` www.koha.brusov.am

Քարտից և կայքից օգտվելու ուղեցույցի հետ կարող եք ծանոթանալ գրադարանի էջում:

 

ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Ավստրիական գրադարանում առկա է` լեզվաբանության, փիլիսոփայության, հոգեբանության, Ավստրիայի պատմության, երկրագիտության, արվեստի, երաժշտության և ճարտարապետության մասին գրականություն գերմաներեն լեզվով: Ինչպես նաև ավստրիական թերթեր, ամսագրեր և շուրջ 300 ֆիլմերով հագեցած տեսադարան: Ավստրիական գրադարանում իրականացվում են միջոցառումներ Ավստրիայի Արտաքին գործերի նախարարության, մշակույթի վարչության հետ համատեղ:

Գրադարանի ամբողջ տարածքում գործում է անլար ինտերնետ:

Աշխատանքային ժամեր՝

Երկուշաբթի - ուրբաթ`09:00 - 18:00

Շաբաթ և կիրակի՝ ոչ աշխատանքային

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵՊԼՀ Գիտական գրադարանը փակ է Հայաստանի Հանրապետության պետական տոների օրերին:

Մեզ կարող եք գտնել`

Facebook

Instagram