Անվտանգության ծառայություն

Անվտանգության ծառայությունը հանդիսանում է ԲՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանում:

Նպատակը

Ապահովել  ԲՊՀ-ի բոլոր մասնաշենքերում հասարակական և ներքին կարգապահության կանոնների պահպանումը, անցագրային ռեժիմը, ինչպես նաև մասնաշենքերի գույքի պահպանությունը:

Գործառույթները

  • ՀՀ օրենդրությանը չհակասող անհրաժեշտ գործողություններ համալսարանի անվտանգության և ներքին կանոնները խախտող անձանց նկատմամբ,
  • իրականացնում է հսկողություն համալսարան մուտք գործող անձանց նկատմամբ,
  • համագործակցում է համալսարանի աշխատակիցների և տարածքային ոստիկանության ծառայողների հետ,
  • զեկուցում է պրոռեկտորին բանավոր կամ գրավոր համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները խախտած անձանց մասին,
  • ապահովում է համալսարանի մասնաշենքերում գույքի պահպանությունը,
  • հսկում է համալսարանի սենյակների բանալիների պահպանումը, գրանցումը և շարժը, բանալիները տրամադրում է միայն համապատասխան աշխատակիցներին,
  • իր իրավասությունների շրջանակներում և ռեկտորի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ:

 

 
 

Անվտանգության ծառայության պետ՝ Զավեն Մարության

Հեռ
(+374 10) 522 020 (2-57)
Էլ. փոստ` info@brusov.am
Աշխատակազմ

 

Ղեկավար՝ Զավեն Մարության

Աշխատակիցներ՝ Համբարձում Հայրապետյան, Արմենակ Շահինյան,
Վազգեն Պետրոսյան, Արթուր Խալաթյան, Զավեն Աղանյան, Սամվել
Թամազյան, Վյաչեսլավ Պետրոսյան, Տիգրան Անանիկյան: