Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի 83-ամյա պատմությունը սկիզբ է առել 1935 թվականի փետրվարի 4-ին` ռուսաց լեզվի ուսուցիչներ պատրաստելու նպատակով:

Հինգ տարի անց` 1940 թվականին որոշվում է վերակազմել երկամյա ինստիտուտը և այն վերածել Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի:

1941թ. փետրվարին դպրոցներն օտար լեզվի մասնագետներով ապահովելու նպատակով ինստիտուտում բացվում է օտար լեզուների (գերմաներեն, ֆրանսերեն և անգլերեն) երկամյա կուրսեր:

Հայրենական մեծ պատերազմից հետո մեր հանրապետությունում առաջնային նշանակություն է ստանում օտար լեզուներին տիրապետող մասնագետների պատրաստման հարցը: 1948թ. մարտի 1-ին որոշվում է Երևանի ռուսական մանկավարժական ինստիտուտի օտար լեզուների ֆակուլտետի հիմքի վրա բացել Օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ:

1962թ. հունվարից Երևանի պետական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի հիմքի վրա ստեղծվում է Ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտը:

1962թ. մարտի 2-ին ինստիտուտը անվանվում է «Վ. Բրյուսովի անվան ռուսական և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ» :

1980-ական թվականներին ինստիտուտը լայն ճանաչում ուներ: Հայաստանի դպրոցներում ռուսաց և օտար լեզուներ դասավանդող ուսուցչական արհեստավարժ կադրերի պատրաստումը, ինստիտուտի ամբիոններում գիտահետազոտական աշխատանքների տարեցտարի ընդլայնվող ծավալը, միութենական մասշտաբով իրականացվող «Բրյուսովյան ընթերցումները», ակտիվ համագործակցությունը ոչ միայն ԽՍՀՄ հանրապետությունների, այլև արտասահմանյան երկրների մի շարք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ նկատելիորեն մեծացրել էին բուհի հեղինակությունը` հաստատուն և ծանրակշիռ դարձնելով նրա տեղն ու դերը հանրապետության ուսումնագիտական կյանքում:

1995թ. մարտի 17-ին ինստիտուտը վերանվանվում է`   «Հայաստանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական համալսարան» իսկ 5 տարի անց, 2000թ. -ին` «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան»:

2014 թ. ապրիլի 30-ին ՀՀ Կառավարության որոշմամբ բուհը վերակազմակերպվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան»:

Ներկայումս ԵՊԼՀ-ում մասնագիտանում են  3000-ից ավելի ուսանողներ: Բուհի ավելի քան 299 դասախոսներից 15-ը գիտությունների դոկտորներ են, 16-ը` պրոֆեսորներ, 157-ը գիտությունների թեկնածուներ և 111-ը դոցենտներ:

Համալսարանն ունի 4 ֆակուլտետ: ԵՊԼՀ-ն այժմ պատրաստում է լեզվաբանության, մանկավարժության, բանասիրության, քաղաքագիտության, երկրագիտության, միջազգային լրագրության, միջազգային տուրիզմի, հոգեբանության, թարգմանչական գործի, սերվիսի, հանրային կառավարման, եվրոպագիտության, տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների, միջազգային հարաբերությունների ոլորտների մասնագետներ:

ԵՊԼՀ-ն համագործակցում է եվրոպական և ասիական ավելի քան 50 համալսարանների հետ:

Համալսարանում դասավանդվում են շուրջ 27 օտար լեզուներ: