ԵՊԼՀ պատմություն

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հիմնադրվել է 1935 թվականին ռուսերենի երկամյա կուրսերի հիմքի վրա: 1940 թվականին վերածվել է պետական մանկավարժական ինստիտուտի:  1941 թվականի փետրվարին ինստիտուտում բացվել են օտար լեզուների (գերմաներեն, ֆրանսերեն և անգլերեն) երկամյա կուրսեր: 1948թ. մարտի 1-ի որոշմամբ այն վերանվանվել է Օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ, 1962թ. հունվարից՝ Ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ,  մարտի 2-ից՝  Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ:

1980-ական թվականներին ինստիտուտը լայն ճանաչում է ունեցել: Հայաստանի դպրոցներում ռուսաց և օտար լեզուներ դասավանդող ուսուցչական արհեստավարժ կադրերի պատրաստումը, ինստիտուտի ամբիոններում գիտահետազոտական աշխատանքների տարեցտարի ընդլայնվող ծավալը, միութենական մասշտաբով իրականացվող Բրյուսովյան ընթերցումները, ակտիվ համագործակցությունը ոչ միայն ԽՍՀՄ հանրապետությունների, այլև արտասահմանյան երկրների մի շարք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ նկատելիորեն մեծացրել էին բուհի հեղինակությունը` հաստատուն և ծանրակշիռ դարձնելով նրա տեղն ու դերը հանրապետության ուսումնագիտական կյանքում:

1995թ. մարտի 17-ին ինստիտուտը վերանվանվել է   Հայաստանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական համալսարան, իսկ 5 տարի անց՝ 2000թ. -ին` Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան:

2014 թ. ապրիլի 30-ին ՀՀ Կառավարության որոշմամբ բուհը վերակազմակերպվել է որպես Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան:

Ներկայումս ԵՊԼՀ-ում մասնագիտանում են  2713-ից ավելի ուսանողներ: Բուհի ավելի քան 337 դասախոսներից 15-ը գիտությունների դոկտորներ են, 15-ը` պրոֆեսորներ, 151-ը՝ գիտությունների թեկնածուներ, 105-ը՝ դոցենտներ:

Համալսարանն ունի 4 ֆակուլտետ: ԵՊԼՀ-ն այժմ պատրաստում է լեզվաբանության, մանկավարժության, բանասիրության, քաղաքագիտության, երկրագիտության, միջազգային լրագրության, միջազգային տուրիզմի, հոգեբանության, թարգմանչական գործի, սերվիսի, հանրային կառավարման, եվրոպագիտության, տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների, միջազգային հարաբերությունների ոլորտների մասնագետներ:

ԵՊԼՀ-ն համագործակցում է եվրոպական և ասիական ավելի քան 50 համալսարանների հետ:

Համալսարանում դասավանդվում են 27 օտար լեզուներ: