Հանրակացարան

Տնօրեն՝ Արմեն Մաթևոսյան

Գիշ. պահ.՝ Ա. Կարապետյան

Գիշ. պահ.՝ Ղևինյան Հրաչյա

Գիշ. պահ.՝ Տ. Մամյան

Ամինիստրատորներ՝ Գ. Հակոբյան, Ա. Սիմոնյան

Մաքրուհիներ՝ Գ. Սիմոնյան, Գ. Կարապետյան

Տնտեսվար՝ Ա. Հակոբյան

Հասցե՝ ք. Երևան, Հ. Էմին 123