Հանրակացարան

Տնօրեն՝ Արմեն Մաթևոսյան

Գիշ. պահ.՝ Ա. Կարապետյան

Գիշ. պահ.՝ Ղևինյան Հրաչյա

Գիշ. պահ.՝ Տ. Մամյան

Ամինիստրատորներ՝ Գ. Հակոբյան, Ա. Սիմոնյան

Մաքրուհիներ՝ Գ. Սիմոնյան, Գ. Կարապետյան

Տնտեսվար՝ Ա. Հակոբյան