ԲՊՀ-ի գիտական ներուժը

 

ԲՊՀ-ն ունի մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ որակյալ պրոֆեսորադասախոսական համակազմ, որը ներառում է 17 պրոֆեսոր, գիտությունների 20 դոկտոր, 121 դոցենտ, գիտությունների 146 թեկնածու:

 ԲՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ