ԵՊԼՀ-ի գիտական ներուժը

 

ԵՊԼՀ-ն ունի մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ որակյալ պրոֆեսորադասախոսական համակազմ, որը ներառում է 15 պրոֆեսոր,  գիտությունների 15 դոկտոր, 105 դոցենտ, գիտությունների 151 թեկնածու (2018թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ):

  ԵՊԼՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ