ԵՊԼՀ-ի գիտական ներուժը.

         ԵՊԼՀ-ն ունի մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ որակյալ պրոֆեսորադասախոսական համակազմ, որը ներառում է 15 գիտության դոկտոր, 141 գիտության թեկնածու, 15 պրոֆեսոր և  104 դոցենտ (2018թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ):

 

 ԵՊԼՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ