ԲՊՀ-ի գիտական ներուժը

 

ԲՊՀ-ն ունի մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ որակյալ պրոֆեսորադասախոսական համակազմ, որը ներառում է 16 պրոֆեսոր, գիտությունների 20 դոկտոր, 126 դոցենտ, գիտությունների 166 թեկնածու:

 ԲՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ