MINERVA

 

ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՀԱՆՐԱՀԱՍԱՆԵԼԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia

MINERVA

MINERVA նախագիծը միտված է նպաստելու հանրահասանելի գիտության հիմնական սկզբունքների ներդրմանը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում: Հանրահասանելի գիտությունը, նորարարությունը, աշխարհին բաց լինելը Եվրոպական հետազոտական տարածքում (ARA) հետազոտական և նորարարական ռազմավարության հիմնական թիրախներից մեկն է: Գիտության հանրահասանելիությունը արդյունավետ հիմք է հանդիսանում հետազոտությունների թափանցիկության, տարածման, արդյունավետ համագործակցության և հաշվետվողականության ապահովման համար:

Մոլդովայի և Հայաստանի ակադեմիական հանրույթն արդեն իսկ ընդունել է հանրահասանելի գիտության սկզբունքների կարևորությունը և առավելությունը, որոնք դրսևորվում են պետական մարմինների, կրթական համակարգերի, գրադարանների, հասարակական կազմակերպությունների, գիտական ամսագրերի հրատարակիչների կողմից իրականացվող բազմաթիվ նախաձեռնությունների միջոցով: Այնուամենայնիվ, նշյալ կառույցների նորարարական ու հետազոտական աշխատանքների ոչ համակարգված բնույթը, չափանիշների ոչ լիարժեք փոխըմբռնումը, հստակ օրենսդրության աջակցության բացակայությունն այս նախաձեռնությունները դարձնում են անարդյունավետ և մեկուսացված համաշխարհային ինտեգրման տեսանկյունից:

MINERVA նախագծի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է բարելավել մարդկային ռեսուրսների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման քաղաքականությունը մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով, որոնք կնպաստեն աշխատաշուկայի և հասարակության համար հետազոտողների պատրաստմանը և նրանց կարիերայի զարգացմանը:

Ծրագրի գործողությունները

Նախագծի նպատակն իրականացնելու համար առաջադրված են հետևյալ խնդիրները և հետագա գործողությունների պլանը.

 1. մշակել հանրահասանելի գիտության ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականություն, կանոնակարգեր, ուղեցույցներ, խթաններ Մոլդովայի և Հայաստանի համար.
 2. ստեղծել համալսարանական թվային պահոցներ նախագծի Մոլդովայի և Հայաստանի գործընկեր բոլոր համալսարաններում և խթանել դրանց ենթակառուցվածքային զարգացումը և փոխգործակցությունը.
 3. աջակցել գիտնականների հետազոտական կարողությունների զարգացմանը՝ հանրահասանելի գիտության սկզբունքների կայուն իրականացման միջոցով, ընդլայնել հանրային ներգրավվածությունը և բարձրացնել հաշվետվողականությունը հատկապես պետական ֆինանսավորմամբ իրականացվող հետազոտությունների շրջանակում:

Ծրագրի մասնակիցներ

 1. Մոլդովայի տնտեսագիտական ակադեմիա
 2. Մոլդովայի բժշկության և դեղագործության համալսարան
 3. Մոլդովայի պետական տեխնիկական համալսարան
 4. Մոլդովայի ռեկտորների խորհուրդ
 5. Մոլդովայի կրթության, մշակույթի և հետազոտության նախարարություն
 6. Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան
 7. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 8. Երևանի պետական համալսարան
 9. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
 10. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն
 11. Լյեժի համալսարան, Բելգիա
 12. Մարկոնիի համալսարան, Իտալիա
 13. Վալենսիայի համալսարան, Իսպանիա
 14. Քոտ դա Զուր համալսարան, Ֆրանսիա
 15. Մոնպելիի համալսարան, Ֆրանսիա
 16. Եվրոպական քաղաքականության մշակման և հետազոտության ինստիտուտ, Սլովենիա
MINERVA ԵՊԼՀ համակարգող՝ 
գրադարանի ղեկավար, բ.գ.թ., դոցենտ, Աննա Չուլյան
հեռ.՝ +374 91 51 10 12