Միջգիտակարգային հետազոտությունների կենտրոնի հայտարարություններ