Ռեկտորատի կազմ

Հարություն
Ճանճապանյան
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի դեկան
Նինա
Տատկալո
Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան
Հասմիկ
Ղազարյան
Ֆինանսական վարչության պետ
Տաթևիկ
Գեղամյան
Գլխավոր հաշվապահ
Կարեն
Հայրապետյան
Գիտության բաժնի պետ
Լուսինե
Վարդանյան
Ուսումնական բաժնի պետ
Մարինե
Գրիգորյան
Իրավաբանական բաժնի պետ
Լևոն
Բաբամյան
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար, ԵՊԼՀ Շրջանավարտների միավորման գործադիր տնօրեն
Խաչատուր
Թևոսյան
Արհեստակցական միության նախագահ