Ռեկտորատի կազմ

Հասմիկ
Ղազարյան
Ֆինանսական վարչության պետ
Լուսինե
Վարդանյան
Ուսումնական բաժնի պետ
Լևոն
Բաբամյան
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ Շրջանավարտների միավորման գործադիր տնօրեն
Խաչատուր
Թևոսյան
Արհեստակցական միության նախագահ