Ռեկտորատի կազմ

Հասմիկ
Ղազարյան
Ֆինանսական վարչության պետ
Տաթևիկ
Գեղամյան
Գլխավոր հաշվապահ
Կարեն
Հայրապետյան
Գիտության բաժնի պետ
Լուսինե
Վարդանյան
Ուսումնական բաժնի պետ
Մարինե
Գրիգորյան
Իրավաբանական բաժնի պետ
Լևոն
Բաբամյան
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ Շրջանավարտների միավորման գործադիր տնօրեն
Խաչատուր
Թևոսյան
Արհեստակցական միության նախագահ