Ռեկտորատի կազմ

Հասմիկ
Ղազարյան
Ֆինանսական վարչության պետ
Տաթևիկ
Գեղամյան
Գլխավոր հաշվապահ
Լուսինե
Վարդանյան
Ուսումնական բաժնի պետ
Լևոն
Բաբամյան
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ Շրջանավարտների միավորման գործադիր տնօրեն
Խաչատուր
Թևոսյան
Արհեստակցական միության նախագահ