2022 միջոցառումներ - MINERVA

«ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԻՁԱԶԳԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ»

Մարտի 31,  Երևան, Հայաստան

2022 թվականի մարտի 31-ին, Վ. Բրյուսովի անվ. պետական համալսարանում (ԲՊՀ) ERASMUS+ CBHE «Հետազոտությունների կառավարման և հանրահասանելի գիտության կարողությունների զարգացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում (MINERVA)» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ գործնական դասընթաց «ORCID (Open Researcher and Contributor ID) Հետազոտողների միասնական միջազգային ռեգիստր» խորագրով: 

Դասընթացը վարեց գրադարանի էլեկտրոնային բաժնի պետ Արմինե Վարդանյանը:

Դասընթացի շրջանակներում քննարկնեցին հետևյալ թեմաները՝

  1. Ինչպես գրանցվել ORCID համակարգում;
  2. Ինչպես մուտքագրել անձնական տվյալները;
  3. Ինչպես մուտքագրել հրատարակված աշխատությունները;
  4. Ինչպես գեներացնել ORCID նույնացուցիչը միջազգային գիտաչափական և վարկանշային  հարթակների հետ: 

Սեմինարին մասնակցեցին ԲՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը:

Դասընթացի վերջում բոլոր մասնակիցները հնարավորություն ունեցան գրանցվել ORCID համակարգում և մուտքագրել իրենց տվյալները:

 

ՄԻՆԵՐՎԱ ԾՐԱԳՐԻ 6-ՐԴ ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ

Ապրիլի 1,  առցանց         

Ս.թ. ապրիլի 1-ին ERASMUS+ MINERVA (MINERVA- Strengthening Research Management and Open Science Capacities of HEIs in Moldova and Armenia) միջազգային ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ առցանց 6-րդ կոնսորցիումի հանդիպումը, որին մասնակցություն ունեցան նաև Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը (ԲՊՀ) աշխատանքային խմբի անդամները:

Հանդիպման ընթացքում ծրագրի գործընկեր համալսարանները, այդ թվում՝ ԲՊՀ-ն, ներկայացրին 2021 թվականին կատարված աշխատանքները և առկա արդյունքները՝ ըստ աշխատանքային փաթեթների: Նշված ծագրի ԲՊՀ համակարգող Ա. Չուլյանը ներկայացրեց ԲՊՀ-ի կողմից MINERVA ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արդյունքները:

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ՝ «ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐ և ԳԻՏԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ

22 ապրիլ, Երևան, Հայաստան

Ս.թ-ի ապրիլի 22-ին, ԲՊՀ գրադարանում, «Ազգային գրադարանային շաբաթ» ծրագրի շրջանակում, տեղի ունեցավ «Ժամանակակից գիտական տեղեկատվական շտեմարաններ և գիտական էլեկտրոնային աղբյուրներ» գործնական սեմինարը: Սեմինարը վարեց էլեկտրոնային տեղեկատվական բաժնի պետ՝ Արմինե Վարդանյանը:

Սեմինարի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու արդի գիտական տեղեկատվական շտեմարանների, ինչպես նաև ԲՊՀ գրադարանում առկա էլեկտրոնային աղբյուրների հետ, ուսումնասիրվեց Zotero և Mendeley գիտահետազոտական ծրագրերը: Մասնավորապես ուսումնասիրվեց ORCID գիտնականների միասնական միջազգային ռեգիստրը, ներկայացվեց վերջինիս նպատակը և օգտագործման առավելությունները:

Սեմինարին մասնակցեցին ԲՊՀ դասախոսներ, հայցորդներ և ուսանողներ:

Այն կրեց ինտերակտիվ բնույթ ներկաների ակտիվ հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև մտքերի փոխանակության շնորհիվ:

 

«ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» (ORCID) ԹԵՄԱՅՈՎ 

ՎԵԲԻՆԱՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 

Ապրիլի 25, առցանց

Ս.թ. ապրիլի 25-ին, §Ազգային գրադարանային շաբաթ¦ ծրագրի շրջանակում, Ազգային գրադարանը կազմակերպեց «Հետազոտական գործունեության կառավարում» (ORCID) թեմայով վեբինար։

Վեբինարի առավելությունը կայանում էր նրանում, որ այն բաց էր և հասանելի բոլորի համար: Մասնակիցների շարքում էին ՀՀ մի շարք գրադարանների աշխատակիցներ:

Վեբինարի ընթացքում մասնակիցները ուսումնասիրեցին թե ինչ է իրենից ներկայացնում “ORCID” ծրագիրը, նրա առավելությունները, ինչպես նաև հստակ ցույց տրվեց, թե ինչպես կարող են մուտքագրել անձնական տվյալներ և հրապարակել աշխատություններ:

Վեբինարը վարեց Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի Էլեկտրոնային տեղեկատվության բաժնի պետ՝ Արմինե Վարդանյանը:

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ

«ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ / "ORCID"»

28 ապրիլ, Երևան, Հայաստան

Ս.թ. ապրիլի 28-ին, Վ. Բրյուսովի անվ. պետական համալսարանում (ԲՊՀ) ERASMUS+ CBHE «Հետազոտությունների կառավարման և հանրահասանելի գիտության կարողությունների զարգացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում (MINERVA)» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ գործնական սեմինար «Հետազոտական գործունեության կառավարում / "ORCID"» խորագրով:

Սեմինարի ընթացքում ներկայացվեց, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ORCID համակարգը և վերջինիս առավելությունները: Մասնակիցներին մանրամասն տեղեկացվեց, թե ինչպես կարող են գրանցվել ORCID համակարգում, մուտքագրել անձնական տվյալներ, հրատարակել աշխատություններ և գեներացնել ORCID նույնացուցիչը միջազգային գիտաչափական և վարկանշային հարթակների հետ:

Սեմինարին մասնակցեցին ԲՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը:

Դասընթացը վարեց գրադարանի էլեկտրոնային բաժնի պետ՝ Արմինե Վարդանյանը:

 

MINERVA ԾՐԱԳՐԻ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՅՑ 

Հունիս 15,  Երևան, Հայաստան  

MINERVA ծրագրի շրջանակներում `«Մոլդովայում և Հայաստանում բուհերի հետազոտությունների կառավարման և գիտության բաց կարողությունների ամրապնդում», 2022 թվականի հունիսի 15 -ին դիտորդական այց է կատարվել Բրյուսովի անվան պետական համալսարան :

Ծրագրի մենեջեր Ռոդիկա Կրուդուն և ծրագրի ֆինանսական մենեջեր Աննա Մադան այցելեցին Բրյուսովի անվան պետական համալսարան: Այցի հիմնական նպատակն էր ստուգել MINERVA ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արդյունքները, ինչպես նաև քննարկվեց MINERVA ծրագրի գործունեության ապագա պլանները:

 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ «ՄԻՆԵՐՎԱ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

2021-2022 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը (ԲՊՀ) ՄԻՆԵՐՎԱ միջազգային ծրագրի («Հետազոտությունների կառավարման և հանրահասանելի գիտության կարողությունների զարգացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում») շրջանակներում կազմակերպել է մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում՝ գիտահետազոտական կողմնորոշման սեմինարներ ուսանողների, դասախոսների, երիտասարդ դասախոսների և ակադեմիական ու գիտական համայնքի այլ շահագրգիռ կողմերի համար: Գիտահետազոտական կողմնորոշմանը միտված սեմինարների ընթացքում քննարկվել են գիտահետազոտական ոլորտի առանձնահատկություններն ու արդի խնդիրները: Մասնավորապես՝ հանդիպման մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ստանալու օգտակար տեղեկություն և համալրելու իրենց գիտելիքները գիտահետազոտական գործունեության շրջանակն ընդգրկող ոլորտներում, ներառյալ հանրահասանելի գիտության, ակադեմիական ազնվության, հեղինակային իրավունքի, հետազոտական աշխատանքների կատարման և առնչվող այլ բնագավառներում:

Սեմինարները միտված են եղել նաև օժանդակելու և կողմնորոշելու ուսանողներին և երիտասարդ հետազոտողներին իրենց ներկա ու ապագա գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման գործընթացում: Գիտահետազոտական կողմնորոշմանը միտված հանդիպումները կազմակերպվել և իրականացվել են ԲՊՀ «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի աշխատանքային խմբի անդամների, մասնավորապես՝ ԲՊՀ գրադարանի և Որակի ապահովման կենտրոնի կողմից:

 

 ԵՐԿՕՐՅԱ ՍԵՄԻՆԱՐ DSPACE ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հունիս 27-28,  Երևան, Հայաստան

MINERVA ծրագրի շրջանակներում` «Մոլդովայում և Հայաստանում բուհերի հետազոտությունների կառավարման և գիտության բաց կարողությունների ամրապնդում», 2022 թվականի հունիսի 27-28-ին Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում տեղի ունեցավ երկօրյա սեմինար DSpace ծրագրի վերաբերյալ:

Սեմինարի ընթացքում մասնակիցները ուսումնասիրեցին DSpace ծրագրի առանձնահատկությունները և գործառույթները, թե ինչպես ստեղծել հավաքածուներ, մուտքագրել մետատվյալներ, կայքի միջոցով հասանելի ուսումնական ռեսուրսները և այլն: Ինչպես նաև կիսվեցին փորձով արդեն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Սեմինարը վարեց Հայաստանի ազգային գրադարանի գրադարանավար Լորի Ալվանդյանը:

 

ԵՐԿՕՐՅԱ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ «ԻՆՉՊԵՍ ԳՐԵԼ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ» ԵՎ «ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Մարտ 01-02,  Երևան, Հայաստան

MINERVA ծրագրի շրջանակներում` «Մոլդովայում և Հայաստանում բուհերի հետազոտությունների կառավարման և գիտության բաց կարողությունների ամրապնդում», 2022 թվականի մարտի 1-ին և 2ին ԲՊՀ նիստերի դահլիճում տեղի ունենացավ գիտամեթոդական աշխատաժողով՝ «Ինչպես գրել ավարտական աշխատանք» և «Գիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջները» խորագրով:

Աշխատաժողովին մասնակցում էր ԲՊՀ չորս ֆակուլտետների (ՌՕԼ, ԿՄՄ, ԹՄՀ, ՍԳՍ) երկրորդ և երրորդ կուրսերի վեց տասնյակից ավել ուսանող և Անգլերենի ամբիոնի երիտասարդ դասախոսներ:

Բանախոսը ներկայացրեց ավարտական աշխատանք գրելու հիմնական պահանջները և գիտական աշխատանքի հիմնադրույթները, պատասխանեց ներկաների հարցերին:

Ներկաները հույս հայտնեցին, որ նման հանդիպումները շարունակական կլինեն:

Բանախոս՝ ԲՊՀ Անգլերենի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գայանե Եղիազարյան:

 

«ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳԱՆՁԱՐԱՆ. ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Հուլիսի 5-7, Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն

2022թ. հուլիսի 5-7-ը ՌԴ մայրաքաղաք Մոսվկայում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Տեղեկատվություն բոլորի համար» միջկառավարական ծրագրի ռուսական կոմիտեի նախաձեռնությամբ կայացավ «Մայրենի լեզուների համաշխարհային գանձարան. բնիկ ժողովուրդների լեզուների պահպանման համատեքստ, քաղաքականություն և փորձառություն» խորագրով գիտաժողովը։

Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Աննա Չուլյանը գիտաժողովին մասնակցեց «Հայերեն տեքստի նիշերի օպտիկական ճանաչման ժամանակակից տեխնոլոգիաները՝ որպես հայերենը կիբերտարածություն ինտեգրելու միջոց» թեմայով զեկույցով։

Զեկույցն աջակցում է «Հետազոտությունների կառավարման և հանրահասանելի գիտության կարողությունների զարգացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում (MINERVA)» ծրագիրի աշխատանքին: Հայաստանի ազգային գրադարանը հանդիսանում է ծրագրի ասոցիատիվ գործընկերը և աջակցում «MINERVA»-ի նպատակին՝ պայմաններ մշակել Հայաստանի բուհերում բաց գիտության հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՅՑ ՔՈԹ ԴԱ ԶՈՒՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ՝ «ՄԻՆԵՐՎԱ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Սեպտեմբերի 19-20, Նիս, Ֆրանսիա

Ս. թ. սեպտեմբերի 19-ից 20-ը ԵՄ «Էրազմուս+» ՀԳ2 նախագծի «ՄԻՆԵՐՎԱ» («Հետազոտությունների կառավարման և բաց գիտության կարողությունների հզորացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում») ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի Հանրապետության Նիս քաղաքի Քոթ դա Զուր համալսարանի կողմից կազմակերպված ուսումնական այցը, որին մասնակցում էին ծրագրում ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության և Մոլդովայի Հանրապետության ներկայացուցիչները։ Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանից ուսումնական այցին մասնակցեցին Գիտության բաժնի պետ Ն. Նավասարդյանը և ֆինանսական վարչության պետ Հ. Ղազարյանը։

Ուսումնական այցի ընթացքում Քոթ դա Զուր համալսարանի անձնակազմի կողմից մասնավորապես ներկայացվեցին (Open Science) հանրահասանելի գիտության արդի խնդիրներն ու մարտահրավերները, Եվրոպայում բարձրագույն կրթության ոլորտում գիտական հետազոտությունների, դոկտորական կրթության հեռանկարները, նորարարությունների և հանրահասանելի գիտության լավագույն փորձը: Ներկայացված հիմնահարցերը հնարավորություն ընձեռեցին մասնակիցներին ծանոթանալու եվրոպական բարձրագույն կրթության և հետազոտական տարածքի հանրահասանելի գիտության քաղաքականության խնդիրներին, զարգացման միտումներին և հեռանկարներին։

Ուսումնական այցի նպատակներից էին նաև «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի արդյունքների գնահատումը, ռազմավարությունների իրականացման ընթացիկ աշխատանքների քննարկումը և կայուն զարգացման պլանի մշակումը։

Այցն ամփոփվեց «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի կառավարման խնդիրների, ինչպես նաև եվրոպական նոր հետազոտական նախաձեռնությունների համատեքստում շահառու բուհերում այդ ծրագրի արդյունավետ գործարկման, կայուն զարգացման, այդ թվում՝ ԵՄ գործընկերների հետ հնարավոր նոր համագործակցությունների ու նախագծերի իրականացման հեռանկարների քննարկումներով։

Այցի շրջանակում կազմակերպվեցին նաև այցելություններ Քոթ դա Զուր համալսարանի հետազոտական կենտրոններ, լաբորատորիաներ և գրադարան, ինչը բավականին արժեքավոր էր ուսումնական այցի մասնակիցների համար՝ հանրահասանելի գիտության ոլորտում համալսարանի ձեռքբերումների և դոկտորական կրթության կազմակերպման գործընթացի փորձին ծանոթանալու տեսանկյունից:

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԱՆՐԱՀԱՍԱՆԵԼԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

Սեպտեմբերի 29-30, Երևան, Հայաստան

«Գիտելիքի կառավարում, հանրահասանելի գիտություն. Միներվա» խորագրով անցկացվեց երեք նիստ, որոնց մասնակցում էին ներկայացուցիչներ Մոլդովայի տնտեսական գիտությունների ակադեմիայի, պետական բժշկական ու դեղագործական, տեխնիկական համալսարաններից, Մոլդովայի Հանրապետության ռեկտորների խորհրդից, Կրթության և հետազոտության նախարարությունից, ինչպես նաև Երևանի Մխիթար Հերացու անվան ՊԲՀ-ից, ՀՊՏՀ-ից, ԵՊՀ-ից, Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանից, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունից, Լիեժի (Բելգիա), Գուլիելմո Մարկոնիի, (Իտալիա), Վալենսիայի (Իսպանիա), Կոտ Ազուրի (Ֆրանսիա) Մոնպելյեի (Ֆրանսիա) համալսարաններից։

Նիստը մեկնարկեց «Ազգային և ինստիտուցիոնալ հանրահասանելի գիտության քաղաքականություններ և ռազմավարություններ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հանրահասանելի գիտության վերաբերյալ հանձնարարականի իրականացման հնարավորություններ և մարտահրավերներ» թեմայի և հանրահասանելի գիտության Եվրոպական ամպային տիրույթի և Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի հանրահասանելի գիտության 2025թ. ծրագրի քննարկմամբ։

Քննարկվող հարցերը վերաբերվում էին նաև հանրահասանելի գիտության կարողությունների զարգացման առկա նախաձեռնություններին, հնարավորություններին և բացերին, ինչպես նաև հանրահասանելի գիտության ուսումնական և հետազոտական համակարգերին, որոնք աջակցում և զարգացնում են հանրահասանելի գիտության հմտությունները։

Կարևոր հարցերից էին նաև բաց հասանելիության ամսագրերի և պահոցների բարելավումները հետազոտական տվյալների շտեմարաններն ու հետազոտական տվյալների կառավարման ծառայությունների ներդրումը գրադարաններում։

Նիստերը վարեցին Իրինա Կուչման (EIFL, համակարգող) և Օլեսյա Սիրբուն (MINERVA, համակարգող)։

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱՅՑ` ԳՈՒԼԻԵԼՄՈ ՄԱՐԿՈՆԻԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ «ՄԻՆԵՐՎԱ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Հոկտեմբեր 18-20, Հռոմ, Իտալիա

Ս.թ. հոկտեմբերի 18-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում ԵՄ Էրազմուս+ նախագծի «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի («Հետազոտությունների կառավարման և բաց գիտության կարողությունների հզորացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում») շրջանակներում կազմակերպվեց ճանաչողական այց Գուլիելմո Մարկոնիի անվան համալսարան (Հռոմ, Իտալիա): Այցին մասնակցեցին նաև «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի ԲՊՀ համակարգող, Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Ա. Չուլյանը և «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի ԲՊՀ անդամ, ԲՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարի ժ/պ Ա. Շահինյանը:

Այցի նպատակներից էին ծրագրի գործընկեր համալսարաններին ներկայացնել հանրահասանելի գիտության (Open Science) շրջանակներում առկա եվրոպական լավագույն փորձի օրինակները և հանդիպման մասնակիցներին ծանոթացնել Գուլիելմո Մարկոնիի անվան համալսարանի լաբորատորիաներին ու տեխնոլոգիաներին, որոնց կիրառումը նպաստում է բուհում հանրահասանելի գիտության սկզբունքների ու նորարարության կիրառմանը: Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները զեկույցով հանդես եկած եվրոպացի գործընկերներին հղեցին հարցեր և ծրագրի համակարգողների հետ քննարկեցին ծրագրի համապատասխան աշխատանքային փաթեթներով նախատեսված, կատարված և ընթացիկ աշխատանքները:

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱՅՑ ՄՈՆՊԵԼԻԵՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ՝ «ՄԻՆԵՐՎԱ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Հոկտեմբերի 23-27, Ֆրանսիա

Ս.թ. հոկտեմբերի 23-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում ԵՄ Էրազմուս+ նախագծի «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի («Հետազոտությունների կառավարման և բաց գիտության կարողությունների հզորացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում») շրջանակներում կազմակերպվեց ճանաչողական այց Մոնպելիեյի համալսարան (Ֆրանսիա): Այցը նվիրված էր հանրահասանելի գիտության (Open Science) և հետազոտության ոլորտի կառավարման ու կայուն զարգացման հիմնախնդիրներին: Ճանաչողական այցին մասնակցեց նաև «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի ԲՊՀ համակարգող Ա. Չուլյանը:

Այցի նպատակն էր գործընկեր համալսարաններին ծանոթացնել հանրահասանելի գիտության շրջանակներում Ֆրանսիայում առկա լավագույն փորձին: Մասնավորապես ներկայացվեցին հանրահասանելի գիտության զարգացման գործում գրադարանների դերն ու նշանակությունը, Մոնպելիեյի համալսարանի հանրահասանելի գիտության ռազմավարության մշակման ու կիրառման փորձը: Ճանաչողական այցի առանցքային շեշտադրումներից էր հանրահասանելի գիտության ոլորտում նորարարական մոտեցումների կիրառումը, ներառյալ հասարակության ակտիվ ներգրավվածությունն ու դերակատարությունը բաց տվյալների կիրառման և գիտության հանրայնացման, ինչպես նաև հանրահասանելի գիտության ոլորտի կայուն զարգացման գործում:

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱՅՑ ԼԻԵԺԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՄԻՆԵՐՎԱ ԾՐԱԳՐԻ  ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Նոյեմբերի 7-11, Լիեժ, Բելգիա

Ս. թ. նոյեմբերի 7-11-ը ԵՄ «Էրազմուս+» ՀԳ2 նախագծի «ՄԻՆԵՐՎԱ» («Հետազոտությունների կառավարման և բաց գիտության կարողությունների հզորացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում») ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ հինգօրյա ճանաչողական այց Բելգիայի Թագավորության Լիեժ քաղաքի համալսարանում, որին մասնակցում էին ծրագրում ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության և Մոլդովայի Հանրապետության ներկայացուցիչները:

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանից ճանաչողական այցին մասնակցեցին ուսումնագիտական հարցերով պրոռեկտոր Բելա Մարգարյանը, գիտության բաժնի հետբուհական կրթության համակարգող Աննա Եղիազարյանը, գրադարանի ղեկավար Լիանա Սաֆարյան և ՄԻՆԵՐՎԱ ծրագրի համակարգող Աննա Չուլյանը:

Ճանաչողական այցի ընթացքում ծրագրի գործընկեր համալսարաններին ներկայացվեցին հանրահասանելի գիտության շրջանակներում առկա եվրոպական լավագույն փորձի օրինակները, այդ թվում՝ Բելգիայի Թագավորությունում հանրահասանելի գիտության ոլորտի զարգացման հեռանկարները, բոլոր գործընկեր համալսարանները ունեցան հնարավորություն անհատական հանդիպումներ ունենալ EURAXESS-ի  (https://euraxess.ec.europa.eu/) փորձագետ Իզաբել Հալոյի հետ՝ ՄՌ գիտական գերազանցության պիտակը ձեռք բերելու, մասնավորապես հետազոտողների համար ՄՌ ռազմավարության մշակման (HRS4R) ԲՊՀ գործընթացը վերլուծելու նպատակով։ Ներկայացվեցին Լիեժի համալսարանում հետազոտողների մասնագիտական և կառավարչական հմտությունները զարգացնող ծրագրերը։  

Այցի շրջանակներում ծրագրի մասնակիցները քննարկեցին կատարված և ընթացիք աշխատանքները: 

ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱՎ MINERVA ԾՐԱԳՐԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԸ

Նոյեմբերի 30 - դեկտեմբերի 3, Քիշնև, Մոլդովա

Ս. թ. նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 3-ը ԵՄ «Էրազմուս+» ՀԳ2 նախագծի «ՄԻՆԵՐՎԱ» («Հետազոտությունների կառավարման և բաց գիտության կարողությունների հզորացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում») ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ եզրափակիչ հանդիպում և համաժողով Մոլդովայի Հանրապետության Քիշնև քաղաքում:

Հանդիպման նպատակն էր մասնակցել նախագծի եզրափակիչ համաժողովին և գործընկեր համալսարանների կոնսորցիումի վերջին նիստին՝ նախագծի ընթացքում իրականացված աշխատանքները և արդյունքները ներկայացնելու նպատակով։

Նախագծի եզրափակիչ համաժողովին գործընկեր համալսարանները, Մոլդովայի և Հայաստանի նախարարությունների ներկայացուցիչները ներկայացրեցին նախագծի շրջանակում իրականացված աշխատանքները, անհաղթահարելի և հաղթահարված դժվարությունները, արդյունքները, նվաճումները։ Գործընկեր համալսարանների կոնսորցիումի նիստին ներկայացվեցին նախագծի վերջնական հաշվետվություններին ներկայացվող պահանջները, յուրաքանչյուր համալսարանի կողմից իրականացվելիք վերջնարդյունքների և վերջնահաշվարկենիրի ժամանակացույցերը։

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանից մասնակցեցին գրադարանի ղեկավար Լիանա Սաֆարյան և ՄԻՆԵՐՎԱ ծրագրի համակարգող Աննա Չուլյանը: