Հոգաբարձուների խորհուրդ

ԵՊԼՀ-ի  կառավարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և բուհի կանոնադրությանը համապատասխան ինքնակառավարման հիման վրա, միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման սկզբունքների զուգակցմամբ՝ հիմնադիրի, լիազոր մարմնի, հոգաբարձուների խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ:
ԵՊԼՀ-ի կառավարման բարձրագույն  և հսկողություն իրականացնող մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվում է ԵՊԼՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, սովորողների, հիմնադիրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից: ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների թիվը 24 է: 

ՀՀ վարչապետի՝ 2018թ. դեկտեմբերի 28-ի N 1691-Ա որոշմամբ հաստատվել է «Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ներքոնշյալ կազմը: