Կարիերայի կենտրոնի ծառայությունները

Կարիերայի կենտրոնն ուսանողներին և շրջանավարտներին առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝
  • գրասենյակային խորհրդատվություն (անձի մասնագիտական և անհատական աճի, կարիերայի և կրթության, մասնագիտական կողմնորոշման, գործատուին ճիշտ ներկայանալու և աշխատանք փնտրելու հարցերով),
  • տեղեկությունների տրամադրում տարաբնույթ աշխատատեղերի և վերապատրաստումների, կամավորական աշխատանքների, երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի, վարպետաց դասերի, կրթական (դրամաշնորհային) ծրագրերի և այլնի մասին,
  • կարիերայի և զբաղվածության հարցերի վերաբերյալ անվճար մասնագիտական գրականության տրամադրում,
  • աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու և հաջողակ կարիերա ստեղծելու վերաբերյալ օգտակար տեղեկությունների, նյութերի տրամադրում:
 
 
Կարիերայի Կենտրոն

Կարիերայի Կենտրոնի դռները բաց են բոլորի առջև