Դասացուցակ 2018/2019 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակի

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ - Բակալավրիատ

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ - Մագիստրատուրա

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ- Բակալավրիատ

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ - Մագիստրատուրա

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցությունների ֆակուլտետ - Բակալավրիատ

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցությունների ֆակուլտետ - Մագիստրատուրա

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ - Բակալավրիատ

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ - Մագիստրատուրա