2020/2021 ուս.տարվա դասացուցակը

Դասացուցակ. 2020/2021 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակ

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. մայիսի 17-ից ԲՊՀ առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր դասընթացները կանցկացվեն համալսարանում:

Ստորև ծանոթացեք դասացուցակներին՝ ըստ ֆակուլտետների

 

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

Կառավարում

Մասնագիտական մանկավարժություն 

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս