2019/2020 ուս.տարվա դասացուցակը

Դասացուցակ. 2019/2020 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակ

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

 

 

 

Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման դասացուցակ

 

 

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

 

 

 

Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման դասացուցակ

 

 

 

 

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման դասացուցակ

 

 

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

 

 

 

Մագիստրատուրայի դասացուցակ

 

 

Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման դասացուցակ

 

 

 

 

Մագիստրատուրայի դասացուցակ /հեռակա/

 

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

 

 

 

Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման դասացուցակ

 

 

 

 

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման դասացուցակ