2022/2023 ուս. տարվա ուսման վարձերի վճարման կարգ

Բակալավրիատ առկա, հեռակա (ՀՀ քաղաքացի, օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների համար) 

− 2022-2023 ուսումնական տարվանից ԲՊՀ հիմնադրամի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ կրթական ծրագրերով ըստ մասնագիտությունների ուսման վարձավճարները սահմանվում են համաձայն Հավելված 1-ի

Մագիստրատուրա առկա, հեռակա (ՀՀ քաղաքացի, օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների համար)

 2022-2023 ուսումնական տարվանից ԲՊՀ հիմնադրամի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ կրթական ծրագրերով ըստ մասնագիտությունների ուսման վարձավճարները սահմանվում են համաձայն Հավելված 2-ի

Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում Արցախի, Ջավախքի և սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը նույնն է, ինչ ՀՀ քաղաքացիներինը:

Ուսման վարձի վճարումները կատարել տարեկան երկու անգամ՝ ըստ ուստարվա կիսամյակների: