ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ

 

Աննա Չուլյան
գրադարանի ղեկավար
էլ.փոստ` chulyan.lib@brusov.am 
հեռ.՝ (374 11) 300-111 (309)

ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
էլ.փոստ` aleph7@brusov.am
               aleph8@brusov.am
հեռ.՝ (374 11) 300-111 (308)
 
Գոհար Մարկոսյան
բաժնի պետ
Կարմեն Հայրյան
գրադարանավար
Սրբուհի Սարգսյան
գրադարանավար
Ասյա Գալստյան
գրադարանավար


ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
էլ.փոստ` circulationdesk@brusov.am 
հեռ.՝ (374 11) 300-111 (303)
 
Սվետլանա Արիստակեսյան
գրադարանավար
Սվետլանա Հունանյան
գրադարանավար
Լիլիթ Փանոսյան
գրադարանավար


ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ
էլ.փոստ` readinghall@brusov.am
հեռ.՝ (374 11) 300-111 (307)  
                                                                                                               
Ժաննա Գևորգյան
առաջին կարգի գրադարանավար
Լաուրա Լևոնյան
գրադարանավար
Մանուելլա Հայրյան
գրադարանավար

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
էլ.փոստ` library@brusov.am
հեռ.՝ (374 11) 300-111 (304)
 
Արևիկ Ավանեսովա
բաժնի պետ 
Հասմիկ Նշանյան
գրադարանավար
Արմինե Վարդանյան
մատենագետ

ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
հեռ.՝ (374 11) 300-111 (306)
 
Անի Սիմոնյան
գրադարանավար
 
Բրյուսովյան գիտական կենտրոն
էլ.փոստ`brusovcabinet@brusov.am 
              brusovcenter@gmail.com
հեռ.՝ (374 11) 300-111 (309)

Դիանա Սարաֆյան
գրադարանավար