ԲԱՆԲԵՐ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի» պարբերականը հրատարակվում է երկու ուղղություններով՝ «Լեզվաբանություն և բանասիրություն», «Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ»: 

Յուրաքանչյուր ուղղությամբ տարեկան հրատարակվում է երկու համար՝ տպագիր և էլեկտրոնային ձևաչափերով:

Հոդվածը ներկայացնելուց առաջ հեղինակները պարտավոր են ծանոթանալ ԲՊՀ «Բանբեր» գիտական պարբերականի հրատարակչական բարեվարքության կանոններին և ԲՊՀ «Բանբեր» գիտական պարբերականի հոդվածներին ներկայացվող պահանջների ուղեցույցին:

ԲՊՀ «Բանբեր» գիտական պարբերականին հոդվածներ ներկայացնելու համար հեղինակ(ներ)ը «Բանբերի» publishing@bryusov.am էլեկտրոնային հասցեին պետք է ուղարկեն  հոդվածների բնագրերը, դիմումը և տեղեկացման թերթիկը՝ լրացված ու ստորագրված։ Դիմումի և տեղեկացման թերթիկի ձևանմուշները կարող եք ներբեռնել ստորև. 

➢ Տեղեկացման թերթիկ ԲՊՀ «Բանբեր» գիտական պարբերականի հրատարակության կանոնակարգի:
➢ Դիմումի ձև «Բանբեր» գիտական պարբերականում հոդվածի հրատարակման:

Խմբագրական խորհուրդ՝

Եղիազարյան Գայանե բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (գլխավոր խմբագիր)
Տատկալո Նինա մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Թոփուզյան Աիդա մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հովհաննիսյան Գայանե բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Խաչատրյան Նատալյա բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Արզումանյան Լիլիթ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գասպարյան Գայանե բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Միրումյան Կառլեն փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Մարկոսյան Աշոտ տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Խաչատրյան Կարեն պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Մկրտչյան Թաթուլ տնտեսագիտության դոկտոր
Բիմ-Բադ Բորիս մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՌԴ կրթության ակադեմիայի իսկական անդամ
Պախսարյան Նատալյա բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Սերեբրյակովա Սվետլանա բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Պատասխանատու խմբագիրներ՝

Միլիտոսյան Լուիզա Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
e-mail: luiza_militosyan@mail.ru,
հեռ.՝ +374 60 830 111 (311)
Ալեքսանյան Գոռ Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, աշխարհագրական գիտություների թեկնածու դոցենտ
e-mail: galeksanyan.ysugeo@gmail.com
հեռ.՝ +374 60 830 111 (258)
Բադալյան Լիլիթ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
e-mail: badalianlil@yahoo.com
հեռ.՝ +374 60 830 111 (253)
Ապրեսովա Սոնյա Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
e-mail: foreignlit@brusov.am
հեռ.՝ +374 60 830 111 (277)

Խմբագրություն՝

Եղիազարյան Գայանե, Գլխավոր խմբագիր, խմբագրական խորհրդի նախագահ, ԲՊՀ-ի անգլերենի ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր
e-mail: gyeghiazaryan@hotmail.com
հեռ.՝ +374 60 830 111 (238)
Նավասարդյան Նազելի, ԲՊՀ-ի գիտության բաժնի պետ
պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
e-mail: naznav24@gmail.com
հեռ.՝ +374 60 830 111 (203)
Փիլավջյան Հասմիկ, ԲՊՀ-ի գիտական քարտուղար, գլխավոր տեխնիկական խմբագիր
e-mail: hasmik.pilavjyan@yahoo.com
հեռ.՝ +374 60 830 111 (205)
Ղազարյան Սիրանուշ (տեխնիկական խմբագիր)
Տեր-Գալուստ Արփինե (տեխնիկական խմբագիր)

«ԲԱՆԲԵՐ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 2021 Թ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

➢ Լեզվաբանություն և բանասիրություն

➢ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ

Էլեկտրոնային Ամսագրեր