ԲԱՆԲԵՐ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի» պարբերականը հրատարակվում է երկու ուղղություններով՝ «Լեզվաբանություն և բանասիրություն», «Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ»: 

Յուրաքանչյուր ուղղությամբ տարեկան հրատարակվում է երկու համար՝ տպագիր և էլեկտրոնային ձևաչափերով:

Հոդվածը ներկայացնելուց առաջ հեղինակները պարտավոր են ծանոթանալ ԲՊՀ «Բանբեր» գիտական պարբերականի հրատարակչական բարեվարքության կանոններին և ԲՊՀ «Բանբեր» գիտական պարբերականի հոդվածներին ներկայացվող պահանջների ուղեցույցին:

ԲՊՀ «Բանբեր» գիտական պարբերականին հոդվածներ ներկայացնելու համար հեղինակ(ներ)ը «Բանբերի» bsu.sciencedep@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին պետք է ուղարկեն  հոդվածների բնագրերը, դիմումը և տեղեկացման թերթիկը՝ լրացված ու ստորագրված։ Դիմումի և տեղեկացման թերթիկի ձևանմուշները կարող եք ներբեռնել ստորև. 

➢ Տեղեկացման թերթիկ ԲՊՀ «Բանբեր» գիտական պարբերականի հրատարակության կանոնակարգի:
➢ Դիմումի ձև «Բանբեր» գիտական պարբերականում հոդվածի հրատարակման:

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի 30.11.2018 թվականի № 2 նիստի որոշմամբ հաստատվել է՝

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի» պարբերականի ընդհանուր խմբագրական խորհրդի կազմը.

 • Եղիազարյան Գայանե, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր /գլխավոր խմբագիր/
 • Տատկալո Նինա, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Թոփուզյան Աիդա, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Բարլեզիզյան Արամ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Խաչատրյան Նատալյա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Արզումանյան Լիլիթ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Գասպարյան Գայանե, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Միրումյան Կառլեն, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Մարկոսյան Աշոտ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Խաչատրյան Կարեն, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Ջոն Նալբանդյան, հանրային կառավարման դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Բիմ-Բադ Բորիս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՌԴ կրթության ակադեմիայի իսկական անդամ
 • Պախսարյան Նատալյա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Սերեբրյակովա Սվետլանա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

«Բանբեր» գիտական պարբերականի 2021թ-ին հրատարակված հոդվածներ

Լեզվաբանություն և բանասիրություն

Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ

Էլեկտրոնային Ամսագրեր