Վ․ Բրյուսովի անվան
պետական համալսարան

Հանգանակություն


Վ․ Բրյուսովի անվան
պետական համալսարան

Հանգանակություն
Սոնա Ղազարյան
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր

Անհատի աշխարհընկալման արտահայտումը հաճախ պայմանավորում է բառերի ընտրությամբ։ Բառի, խոսքի և լեզվաբանության ուսումնասիրության, մասնագիտական գիտելիք ձեռք բերելու համար անշուշտ Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը ճիշտ ընտրություն է:


Վիճակագրական տվյալներ

  • 2969 սովորող
  • 73 օտարերկրացի ուսանող
  • 58240 շրջանավարտ
  • 359 դասախոս