Երեվանի
Վ․Բրյուսովի անվան
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

Հանգանակություն

Երեվանի
Վ․Բրյուսովի անվան
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

Հանգանակություն
Գևորգ Վարդանյան
ԽՍՀՄ հերոս
ԵՊԼՀ Շրջանավարտների միավորման խորհրդի անդամ


Գոհար Վարդանյան
ԽՍՀՄ Արտաքին հետախուզության ծառայության վետերան
ԵՊԼՀ Շրջանավարտների միավորման խորհրդի անդամ

«Հետախուզությունը հայրենիքի պաշտպանության ամենաարդյունավետ գործիքներից է: Այդ աշխատանքն իրական հայրենասերների համար է. մարդկանց համար, ովքեր պատրաստ են ինքնազոհաբերման: Եվ եթե հնարավոր լիներ ամեն ինչ սկսել սկզբից, ես կընտրեի հենց այս դժվարին ուղին»:


Վիճակագրական տվյալներ

  • 2907 ուսանող
  • 47 օտարերկրացի ուսանող
  • 27887 շրջանավարտ
  • 359 դասախոս