ԲՊՀ ուսանողական խորհուրդ

ԲՊՀ ուսանողական խորհուրդը /ՈՒԽ/ հիմնադրվել է 1997թ. սեպտեմբերին: Ուսանողական խորհուրդը կամավորութան սկզբունքով ձևավորված  ուսանողական կազմակերպություն է, որը սովորողների ինքնակառավարման, ընտրովի ներկայացուցչական մարմին է:

ՈՒԽ նպատակներն են՝

 • Պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները, ապահովել ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը, համալսարանի կառավարման համապատասխան մարմիններին ներկայացնել ուսանողությանն առնչվող հարցեր.
 • Մասնակցել ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը.
 • Իրազեկել ուսանողներին իրենց իրավումնքերի ու պարտականությունների մասին.
 • Համախմբել ԲՊՀ ուսանողներին տարբեր ուսանողական միավորումներում՝ հանձնաժողովներում, ակումբներում, խմբակներում, միություններում և այլն, ու համակարգել դրանց աշխատանքները՝ նպաստելով ուսանողների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանն ու խթանելով ուսանողների գիտական, կրթական, հոգևոր, մշակութային, ստեղծագործական ու ֆիզիկական զարգացմանը,
 • Աջակցել ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավմանը, կազմակերպել ուսանողների ազատ ժամանցն ու հանգիստը,

ՈՒԽ-ն ապահովում է ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը/ԲՊՀ կառավարման մարմիններում ուսանողները կազմում 25%/:

  Ուսխորհրդի կառավարման մարմինները

 • Ընդհանուր ժողով
 • Նախագահություն
 • Նախագահ 

ԲՊՀ ՈՒԽ բարձրագույն ղեկավար մարմինը ԲՊՀ ՈՒԽ ընդհանուր ժողովն է, որն ընտրվում է ուսանողների մասնակի շրջափոխության սկզբունքով:

ԲՊՀ ՈՒԽ նախագահությունը բաղկացած է ԲՊՀ ՈՒԽ նախագահից, ֆակուլտետային ՈԻԽ նախագահներից, ԲՊՀ ՈՒԽ մշտական հանձնաժողովների նախագահներից և քարտուղարից:

ԲՊՀ ՈՒԽ նախագահը ընտրվում է ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված ընտրությունների արդյունքում՝ ուսանողների ուղղակի ընտրության, գաղտնի քվեարկության միջոցով՝ երկու տարի ժամկետով: Սահմանված ժամկետը լրանալու կամ ԲՊՀ-ում ուսումն ավարտելու դեպքում ԲՊՀ ՈՒԽ նախագահը վայր է դնում իր լիազորությունները:

ՈՒԽ-ն ունի իր «Պոլիգլոտ» ուսանողական ամսագիրը, որը լուսաբանում է ՈՒԽ աշխատանքները և գործունեությունը և ԲՊՀ-ում կատարվող իրադարձությունները:

ՈՒԽ մշտական գործող ստորաբաժանումները

 • Ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդներ
 • Հանձնաժողովներ
 • Թերթի խմբագրություն 

ՈՒԽ մշտական և ժամանակավոր ստորաբաժանումները

 • Մշակույթի և սպորտի հանձնաժողով
 • Ուսման որակի բարելավման հանձնաժողով
 • Արտաքին կապերի և լրատվության հանձնաժողով
 • Իրավատնտեսական հանձնաժողով 

ՈՒԽ ակումբները

 • Բանավեճի ակումբ
 • «Կալեյդոսկոպ» գրական ակումբ

 

Շուշան Զաքարյան
ԲՊՀ ՈՒԽ նախագահի ժ/պ
 
Հեռ. (+374 10) 522 020 (2-68)
Էլ. փոստ` studcouncil@brusov.am