Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհրդի մասին

 

ԺԳ. 00.02 Դասավանդման և դաստիրակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/մանկավարժական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

Ժ. 02.04-Սլավոնական լեզուներ  /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

  1. Սլավոնական լեզուների խորհրդին թույլատրել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`
  • Ժ.02.04 - Սլավոնական լեզուներ - բանասիրական գիտություններ
  • ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/ - մանկավարժական գիտություններ:
  1. Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը: