Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհրդի մասին

 

ԺԳ. 00.02 Դասավանդման և դաստիրակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/մանկավարժական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

Ժ. 02.04-Սլավոնական լեզուներ  /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

 1. Սլավոնական լեզուների խորհրդին թույլատրել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`
 • Ժ.02.04 - Սլավոնական լեզուներ - բանասիրական գիտություններ
 • ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/ - մանկավարժական գիտություններ:
 1. 059 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը երկարացվել է մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31՝ ՀՀ ԲՈԿ-ի N 259 Ա (առ 30 դեկտեմբերի 2019 թ.) հրամանի համաձայն:

Խորհուրդը գործում է հետևյալ կազմով՝

 1. Խաչիկյան Անաիդա Յակովի, խորհրդի նախագահ, բան. գիտ. դոկտոր
 2. Սարգսյան Իննա Ռոբերտի, նախագահի տեղակալ, մանկ.գիտ.դոկտոր
 3. Ղարիբյան Դավիթ Օնիկի, գիտական քարտուղար, բան. գիտ. թեկնածու
 4. Մաթևոսյան Լիանա Բենիամինի, բան.գիտ.դոկտոր
 5. Տատկալո Նինա Իգորի, մանկ. գիտ. դոկտոր
 6. Գրձելյան Ռուզաննա Ռուբենի, բան. գիտ. դոկտոր
 7. Մադոյան Վաղարշակ Վարուժանի, բան. գիտ. դոկտոր
 8. Մարտիրյան Նաիրա Իգնատիոսի, բան. գիտ. թեկնածու
 9. Հակոբյան Կարեն Սուրենի, բան. գիտ. թեկնածու

Սույն թվականի հունիսի 6-ին, 13:00-ին տեղի կունենա Ե. Ն. Արեֆեվայի՝ «Միխայիլ Տյուլպինի «Տվերի 1762-1823 թթ. իրադարձությունների մասին տարեգրության» հասկացույթային համակարգի առկայացման լեզվանշանագիտական միջոցները» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Ատենախոսության սեղմագրին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Սույն թվականի սեպտեմբերի 8-ին, ժամը 13:30-ին ԲՊՀ-ում գործող 059 մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Աննա Մարտիրոսի Խիզանցյանի «18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի ռուսաց գրական լեզվի բառաքերականական առանձնահատկությունները (Ի. Տ. Պոսոշկովի ստեղծագործությունների հիման վրա)» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Ատենախոսության սեղմագրին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Սույն թվականի մարտի 23-ին, ժամը 13:30-ին տեղի կունենա Սեդա Թունյանի ՄԵՂՄԱՑՈՒՄ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ (ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։ Ատենախոսության սեղմագրի հետ կարող եք ծանոթանալ այստեղ: