Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհրդի մասին

ԲԿԳԿ նախագահի հրամանով երկարաձգվել է 059 մասնագիտական խորհրդի գործունեությունը:

ԺԳ. 00.02 Դասավանդման և դաստիրակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/մանկավարժական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

Ժ. 02.04-Սլավոնական լեզուներ  /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

 1. Սլավոնական լեզուների խորհրդին թույլատրել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`
 • Ժ.02.04 - Սլավոնական լեզուներ - բանասիրական գիտություններ
 • ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/ - մանկավարժական գիտություններ:
 1. 059 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը երկարացվել է մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31՝ ՀՀ ԲՈԿ-ի N 259 Ա (առ 30 դեկտեմբերի 2019 թ.) հրամանի համաձայն:

Խորհուրդը գործում է հետևյալ կազմով՝

 1. Խաչիկյան Անաիդա Յակովի, խորհրդի նախագահ, բան. գիտ. դոկտոր
 2. Սարգսյան Իննա Ռոբերտի, նախագահի տեղակալ, մանկ.գիտ.դոկտոր
 3. Ղարիբյան Դավիթ Օնիկի, գիտական քարտուղար, բան. գիտ. թեկնածու
 4. Մաթևոսյան Լիանա Բենիամինի, բան.գիտ.դոկտոր
 5. Տատկալո Նինա Իգորի, մանկ. գիտ. դոկտոր
 6. Գրձելյան Ռուզաննա Ռուբենի, բան. գիտ. դոկտոր
 7. Մադոյան Վաղարշակ Վարուժանի, բան. գիտ. դոկտոր
 8. Մարտիրյան Նաիրա Իգնատիոսի, բան. գիտ. թեկնածու
 9. Հակոբյան Կարեն Սուրենի, բան. գիտ. թեկնածու

Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ՀՀ ԲՈԿ) նախագահի 2022 թվականի մայիսի 27-ի N 116 - Ա հրամանով ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ 059 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ՝

Ժ. 02.02 - Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն (բանասիրական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

N

Ազգանուն. անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճանը

Թվանիշ

1. 

Խաչիկյան Անաիդա Յակովի (նախագահ)

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ. 02.04

2.

Եղիազարյան Գայանե Վիուլի (նախագահի տեղակալ)

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ. 02.02 / Ժ. 02.07

3.     

Ղարիբյան Դավիթ Օնիկի (գիտ. քարտուղար)

բան. գիտ. թեկնածու

Ժ. 02.04

4.     

Հովհաննիսյան Գայանե Ռազմիկի

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ. 02.02

5.     

Աբրահամյան Կարինե Շահիջանի

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ. 02.02 / Ժ. 02.07

6.    

Գևորգյան Գայանե Գերասիմի

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ. 02.01

7.     

Միքայելյան Սոնա Արայի

բան. գիտ. թեկնածու

Ժ. 02.01

2024 թվականի հունվարի 25-ին, ժամը 11։30-ին տեղի կունենա Աննա Հրանտի Ավետիսյանի «Բողոքի արտահայտման լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները հայերեն և անգլերեն համացանցային խոսույթում»՝ Ժ․02․02 մասնագիտությամբ (Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն) մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։ Ատենախոսության սեղմագիրը հասանելի է այստեղ։

2023 թվականի մայիսի 30-ին, ժամը 11:00-ին 059 մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Քրիստինա Արայի Մարգարյանի Ժ.Գ.00.02 («Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա, (ռուսաց լեզու)») մասնագիտությամբ «Ուսանողների մասնագիտական խոսքային կոմպետենցիայի ձևավորումը տեխնիկական բուհում ռուսերենի ուսուցման գործընթացում» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Ատենախոսության սեղմագիրը հասանելի է այստեղ:

2023 թվականի հունվարի 23-ին, ժամը 11:00-ին 059 մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Մարինա Աշոտի Քոչարյանի Ժ.Գ.00.02 («Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա, (ռուսաց լեզու)») մասնագիտությամբ «Խաղային մեթոդների արդիականացումը պրոբլեմային ուսուցման գործընթացում ռուսաց լեզվի դասերին դպրոցում» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագրին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ին, ժամը 11:00-ին 059 խորհրդում տեղի կունենա Ռուզաննա Լևոնի Մուսեյանի՝ «Հագուստը որպես նշանային համակարգ հայ և բրիտանական լեզվամշակույթներում» Ժ.02.02 («Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն») մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Ատենախոսության սեղմագիրը հասանելի է այստեղ:

Սույն թվականի հունիսի 6-ին, 13:00-ին տեղի կունենա Ե. Ն. Արեֆեվայի՝ «Միխայիլ Տյուլպինի «Տվերի 1762-1823 թթ. իրադարձությունների մասին տարեգրության» հասկացույթային համակարգի առկայացման լեզվանշանագիտական միջոցները» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Ատենախոսության սեղմագրին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Սույն թվականի սեպտեմբերի 8-ին, ժամը 13:30-ին ԲՊՀ-ում գործող 059 մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Աննա Մարտիրոսի Խիզանցյանի «18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի ռուսաց գրական լեզվի բառաքերականական առանձնահատկությունները (Ի. Տ. Պոսոշկովի ստեղծագործությունների հիման վրա)» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Ատենախոսության սեղմագրին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Սույն թվականի մարտի 23-ին, ժամը 13:30-ին տեղի կունենա Սեդա Թունյանի ՄԵՂՄԱՑՈՒՄ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ (ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։ Ատենախոսության սեղմագրի հետ կարող եք ծանոթանալ այստեղ: