Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհրդի մասին


ԺԳ. 00.02 Դասավանդման և դաստիրակության մեթոդիկա/ռուսաց լեզու/մանկավարժական գիտություններ/մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

 

Ժ. 02.04-Սլավոնական լեզուներ /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

  1. Սլավոնական լեզուների խորհրդին թույլատրել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`
  2. Ժ.02.04 - Սլավոնական լեզուներ - բանասիրական գիտություններ
  3. ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/ - մանկավարժական գիտություններ:
  4. Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը: