LNSS

Միջոցառումներ՝ 

2016 թ.          2017 թ.          2018 թ.         2019 թ.

«Գրադարանային ցանցի աջակցման ծառայություններ. Հայաստանի, Մոլդովայի և Բելառուսի գրադարանների արդիականացում գրադարանի աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման և գրադարանների բարեփոխման միջոցով»  

ERASMUS+ LNSS-ըԳրադարանային ցանցի աջակցման ծառայություններ. Հայաստանի, Մոլդովայի և Բելառուսի գրադարանների արդիականացում գրադարանի աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման և գրադարանների բարեփոխման միջոցով») Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որի նպատակն է բարելավել ծրագրում ընդգրկված գործընկեր համալսարանների գրադարանները՝ աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ու գրադարանների արդիականացման միջոցով:

Ծրագիրը կնպաստի Հայաստանի, Մոլդովայի և Բելառուսի բուհերի արդիականացմանը գրադարանի աշխատակազմի հմտությունների ու կոմպետենցիաների զարգացման, նրանց աշխատանքային գործունեության արդյունավետության բարձրացման ու արդիականացման, գրադարանային ռեսուրսների հասանելիության ապահովման,  ինչպես նաև գրադարանային ցանցի ստեղծման և փորձի փոխանակման միջոցով՝ ապահովելով այդ գործընթացների համապատասխանությունը եվրոպական չափանիշներին և գրադարանավարների առկա կարիքներին: 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը (ԵՊԼՀ) LNSS ծրագրի գործընկեր համալսարաններից մեկն է և ծրագրում իր ներգրավվածությունն ապահովում է մի շարք կառուցվածքային ստորաբաժանումների, մասնավորապես՝ գրադարանի, որակի ապահովման կենտրոնի, ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական (ՊԴ) կազմի անդամների և աշխատակազմի այլ անդամների ներկայացուցչությամբ: LNSS ծրագրում ԵՊԼՀ համակարգողն է գրադարանի վարիչ Ա. Չուլյանը: Գրադարանավարները, կենտրոնի աշխատակիցներն ու ծրագրում ընդգրկված ՊԴ կազմի ներկայացուցիչները ներգրավված կլինեն ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք վերապատրաստումներին և ծրագրի աշխատանքային փաթեթներում ընդգրկված այլ միջոցառումներին, որոնք միտված են գրադարանների բարեփոխմանն ու գրադարանի աշխատակազմերի մասնագիտական զարգացմանը: 

Ծրագրի տևողությունը 3 տարի է (2015-2018 թթ.):