2021միջոցառումներ - MINERVA

Կառավարման նիստ

13 հունվարի, Երևան, Հայաստան

Հունվարի 13 -ին Հայաստանի գործընկեր համալսարանների համակարգողները (P6 Սեյրան Քոչարյան, P7 Ներսես Գևորգյան, P8 Ալեքսանդր Մարկարով, P9 Աննա Չուլյան) անցկացրեցին կառավարման նիստի հանդիպում ՝

 • Քննարկվեց 2021 թվականի գործառնական ծրագիրը, մասնավորապես ԱՓ-ի on գործունեության թիրախավորումը
 • Համակարգողին առաջարկվեց ներգրավել Հայաստանի ազգային գրադարանը, որպես գործընկեր MINERVA նախագծում`ազգային մակարդակով Հայաստանի բոլոր համալսարանների պահոցների համախմբման համար

Հայաստանի գործընկեր համալսարանները կազմակերպեցին կառավարման երկրորդ հանդիպում

22 հունվարի, Երևան, Հայաստան

Հունվարի 22 Հայաստանի համալսաններ-գործընկերները կազմակերպեցին կառավարման երկրորդ նիսստը։

 • Քննարկում և անդրադառձ MINERVA առցանց հանդիպման օրակարգին, հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 5 -ին
 • 2019-2024 թվականների գործնական ծրագրի քննարկում
 • Յուրաքանչյուր համալսաններ-գործընկերը ներկայացրեց գնման ենթակա սարքավորումների ցանկի և մրցույթի ընթացակարգի առանձնահատկությունները և իրավիճակը: Նշվեց, որ P7 աշխատանքային փաթեթն ունի հատուկ դեպքերի խնդիրներ, և հարցերը կլուծվեն դրամաշնորհի համակարգողի կողմից
 • Դրամաշնորհի համակարգողի կողմից առաջարկվող մրցույթի ընթացակարգերի տարբերակների քննարկում
 • Քննարկում հաշվետվությունների համար օգտագործվող փոխարժեքների վերաբերյալ 
 • Քննարկում ազգային հակագրագրության գործիքի վերաբերյալ
 • Քննարկում գործառնականացման մեթոդաբանության ճշգրտման GAP վերլուծության չափանիշների վերաբերյալ
 • GAP վերլուծության չափանիշների մշակում
 • Քննարկում տարբեր աշխատանքային փաթեթների հարցաթերթիկների վերաբերյալ

 

Կոնսորցիումի հանդիպում

Փետրվարի 5, Երևան, Հայաստան

 

Փետրվարի 5ին անցավ կոնսորցիումի 3դ հանդիպումը:

Գործընկեր համալսարանները քննարկեցին ծրագրի իրականացման գործընթացի ներկա փուլը, քննարկեցին և արդիականացրեցին նախագծերի կառավարումն ու որակի վերահսկողությունը և նախատեսվող արդյունքների ձեռքբերումների նոր գործառնական ծրագիրը:

 

EURAXESS թիմերի անդամների հանդիպում

Փետրվարի 19,  Երևան, Հայաստան

Փետրվարի 19 -ին EURAXESS- ի հայաստանյան գործընկեր համալսարանի թիմերի անդամները հանդիպում են անցկացնում WP4 աշխատանքային փաթեթների վերաբերյալ:

 • Քննարկում HR4R- ի 40 սկզբունքների որոշ ասպեկտների վերաբերյալ`տարբեր ոլորտներում սկզբունքները հասկանալու տեսանկյունից
 • GAP վերլուծության իրականացման մեթոդների վերաբերյալ անհատական մոտեցումների ներդրում: Գտնելով ընդհանուր հասկացողություն և դժվարին կետերի օպտիմալ լուծումներ:
 • Հանդիպմանը քննարկվեց նաև EURAXESS- ի ճանապարհային քարտեզը
 • Հետազոտության և Բաց գիտության ոլորտում կադրերի կարողությունների վերաբերյալ քննարկում
 • Անհրաժեշտ իրավասությունների և գործնական գիտելիքների վերաբերյալ քննարկում, որը նպաստում է ԱՄ բուհերում կադրերի և հետազոտությունների կառավարման բարելավմանն առնչվող ենթաօրենսդրական ակտերի ստեղծմանը և ընդունմանը:

 

Վիրտուալ հանդիպում: “Բաց գիտության օրենսդրական դաշտի ներդաշնակեցում”

Մարտի 3, online

WP2 աշխատանքային փաթեթի վիրտուալ հանդիպում մարտի 3-ին. «Բաց գիտության օրենսդրական դաշտի ներդաշնակեցում»

 • Կարճ քննարկում առաջընթացի վերաբերյալ Eu բաց գիտության պրակտիկայի և գիտելիքների և հմտությունների փոխանցման զեկույցի հետ
 • ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչը (Լիլիթ Մկրտչյան) ներկայացրեց Բաց գիտության ազգային քաղաքականության ներկա իրավիճակը, ինչպես նաև բաց գիտության վերաբերյալ ազգային օրենսդրական դաշտի ակնարկը ազգային մակարդակով:
 • Քննարկում բաց գիտության ինստիտուցիոնալ քաղաքականության վերաբերյալ, յուրաքանչյուր հաստատություն ներկայացրեց բաց գիտության վերաբերյալ իր համալսարանական մակարդակի շրջանակներն ու ռազմավարությունները
 • Բաց գիտության ազգային քաղաքականության առաջարկությունների վերաբերյալ կարճ քննարկում Կոնսորցիումից դուրս գտնվող շահագրգիռ կողմերի հետ

 

Վիրտուալ հանդիպում: “Հետազոտությունների կառավարման կարողությունների զարգացում”

Մարտի 4, online

WP3 աշխատանքային փաթեթի վիրտուալ հանդիպում մարտի 4-ին: “Հետազոտությունների կառավարման կարողությունների զարգացում”

 • WP3 աշխատանքային փաթեթի ներածություն և ընդհանուր ակնարկ
 • 3.2-ի ներկայիս կարգավիճակը. «ՕՀ -ի ծառայությունների ազգային ստանդարտները»՝ ավելի լավ նկարագրելու համար
 • 3.3 ներկայիս կարգավիճակի ներկայացում. «Ինստիտուցիոնալ պահեստների ինտեգրված համակարգ. Վեբ ծառայությունների, ինստիտուցիոնալ շտեմարանների և տվյալների շտեմարանների զարգացման ազգային չափորոշիչներ և ուղեցույցներ»
 • Հայ գործընկեր համալսարանի համակարգողի (P9 Աննա Չուլյան) զեկույցի ներկայացում, որը ներկայացնում է ինստիտուցիոնալ պահեստային կառուցվածքի ձևավորումը, ինչպես նաև գնման սարքավորումների ցանկը: Ներկայացումը կենտրոնացած էր ինստիտուցիոնալ բաց մուտքի քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ պահեստավորման քաղաքականության ստեղծման վրա, մասնավորապես ՝ մետատվյալների քաղաքականության (պահեստում պարունակվող տարրերը նկարագրող տեղեկատվության համար), տվյալների քաղաքականության (ամբողջական տեքստի և տվյալների ամբողջական այլ տարրերի համար), բովանդակության քաղաքականության (փաստաթղթերի տեսակների և տվյալների հավաքածու), ներկայացման քաղաքականություն (ավանդատուների, որակի և հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ), պահպանման քաղաքականություն: Տրամադրվել է ՕՀ -ի ինստիտուցիոնալ քաղաքականության իրականացման գործողությունների ծրագիր:

 

Erasmus+ Minerva նախագծի մասին տեղեկավեւթյան տարածումը «Գրադարանների համագործակցություն. Երկարաժամկետ գործընկերության ձեռքբերումներ և հեռանկարներ» միջազգային ֆորումի ընթացքում

Մարտի 11, online

Erasmus+ Minerva նախագծի մասին տեղեկավեւթյան տարածումը «Գրադարանների համագործակցություն. Երկարաժամկետ գործընկերության ձեռքբերումներ և հեռանկարներ» միջազգային ֆորումի ընթացքում, որը կազմակերպված էր մարտի 11 Ռուսաստանի պետական գրադարանի կողմից

Հայ գործընկեր համալսարանի համակարգողը (P9 Աննա Չուլյան) հանդես եկավ «Գրադարանների համագործակցություն. Երկարաժամկետ գործընկերության ձեռքբերումներ և հեռանկարներ» միջազգային ֆորումի զեկույցով: Theեկույցում ներկայացվեցին ERASMUS + MINERVA ծրագրի հիմնական նպատակներն ու սկզբունքները և ընդգծվեց Բաց գիտության սկզբունքների կարևորությունը (հետազոտության թափանցիկության բարձրացում, տարածում, համագործակցություն և հաշվետվողականություն), ինչպես նաև բաց նորարարությունների առավելություններն աշխարհի համար: Շնորհանդեսը նաև ուղղված էր ծրագրի նպատակների և արդյունքների տարածմանը..

 

 • Մոլդովայում և Հայաստանում բաց գիտությանն առնչվող ազգային և ինստիտուցիոնալ ուղեցույցների, քաղաքականությունների և խթանների առաջխաղացում
 • Digitalրագրի բոլոր գործընկեր բուհերում թվային պահոցների ստեղծում Մոլդովայում և Հայաստանում
 • Նրանց ենթակառուցվածքային զարգացման և փոխգործունակության խթանում
 • Մարդկային հետազոտական կարողությունների ձևավորում `բաց գիտության սկզբունքների կայուն իրականացումն ապահովելու և հանրային ֆինանսավորմամբ իրականացվող հետազոտությունների սոցիալական ներառականության և հաշվետվողականության բարձրացման համար:

 

 WP4 աշխատանքային հանդիպում

Մարտի 18,  Երևան, Հայաստան

Մարտի 18 -ին WP4 աշխատանքային հանդիպում կազմակերպվեց` քննարկելու WP4- ի շրջանակներում յուրաքանչյուր գործընկեր հաստատության ձեռքբերումները, արդյունքների ներկայացումը, խոչընդոտները, առաջարկները:

P9 EURAXESS- ի թիմի անդամ Ռոբերտ Խաչատրյանը ներկայացրեց Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում ծրագրված անելիքների ձեռքբերումները, WP4 ծրագրի իրականացման փուլը: Հայաստանի գործընկեր համալսարանի EURAXESS թիմի անդամները մեկ առ մեկ քննարկվեցին GAP վերլուծության 40 սկզբունքներ:

 

 

MINERVA վիրտուալ ուսումնական այցելություն Côte d’Azur Համալսարան, Նիս, Ֆրանսիա

 Ապրիլի 22, online

20 ապրիլի, 2021 թ. MINERVA վիրտուալ ուսումնական այց Côte d’Azur համալսարան, Նիս, Ֆրանսիա

Ծրագրի գործընկեր համալսարանի անդամները մասնակցեցին վիրտուալ շրջագայության `ԵՄ գործընկերների փորձի փոխանակմանը WP4- ի հետազոտական կառավարման կարողությունների զարգացման գործում:

 • UCA Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարություններ հետազոտողների համար և HRS4R պիտակը (Jeanան-Բատիստ Նիկոլաս և Անն Խուրի, UCA)
 • UCA- ի դեմ գրագողության պրակտիկա և Compilatio ծրագրակազմ (Նատալիա Տիմուս, UCA)
 • Բաց գիտություն և բաց տվյալներ - UCA պրակտիկայի փոխանակում OBERRED ծրագրի հետ (tbc)
 • Բաց գիտություն և Open Peer Review Platform Ուկրաինայում – OPTIMA ծրագիր (Ալեքսանդր Բերեզկո, LPNU)
 • Ouriginal (նախկին Urkund). Արտաքին հակագլագիացման ծրագրային ապահովման ինտեգրումը ուլտրամանուշակագույն ուլտրամանուշակագույն ակադեմիական միջավայրում (Ալֆրեդո Ռոսադո, ուլտրամանուշակագույն և ուրիգինալ ներկայացուցիչ)
 • Ազգային և ինստիտուցիոնալ մակարդակով հակագլագարության պրակտիկա և ռազմավարություն (Իլարիա Ռեջիանի, Յ. Մարկոնի)
 • Լիեժի համալսարանի հակագեղագիտության պրակտիկա (Թերեզ Դյուպոն, Յ.Լիգե)
 • UCA հետազոտությունների կառավարման պրակտիկա (Դիանա Սեբբար, UCA)

 

MINERVA ծրագրի հանդիպում Հայաստանի ազգային գրադարանում

Հուլիսի 27,  Երևան, Հայաստան

Հուլիսի 27-ին «MINERVA» ծրագրի հայ գործընկեր համալսարանների աշխատանքային խումբը հավաքվել էր Հայաստանի ազգային գրադարանում` քննարկելու ծրագրի ՕՀ-ի ներդրման ռազմավարությունը: Openedրագրի երկրի համակարգող Ալեքսանդր Մարկարովը բացեց հանդիպումը `ներկայացնելով օրակարգը: Օրակարգը բաղկացած էր երկու հիմնական խոսակցական կետերից.

    *  գրագողության հայտնաբերման ազգային ծրագրակազմի ստեղծում

    *  ծրագրի շրջանակներում «Բաց գիտության ռազմավարության» իրականացում

  Մասնակիցները քննարկեցին գրագողության բացահայտման արդյունավետ գործիքի ստեղծման տեխնիկական մարտահրավերները, մասնավորապես` գրագողություն հայտնաբերելու նպատակով ռուսերենից և անգլերենից հայերեն տեքստերի թարգմանության գործառույթի սահմանման անհրաժեշտությունը: Քննարկվեցին AI- ի վրա հիմնված հնարավոր լուծման ծախսերը: Մասնակիցները կարևորեցին համապարփակ ազգային տվյալների բազայի ստեղծման դժվարությունները ՝ բաց մուտքի և հեղինակային իրավունքի խնդիրների վերաբերյալ քաղաքականության կարգավորման բացակայության պատճառով:
   Հանդիպման երկրորդ կեսին մասնակիցները քննարկեցին «Բաց գիտության ռազմավարության» գործողությունների ծրագիրը: Wereրագրի ռազմավարական առաջնահերթությունները նախանշված էին, մասնավորապես `Բաց մուտքի քաղաքականության մշակումը` տերմինի սահմանումից մինչև հատուկ նախաձեռնություններ: Մասնակիցները համաձայնեցին հաջորդ հանդիպման օրվան և օրակարգին:

 

 

MINERVA ծրագրի դիտորդական այց 

Հոկտեմբերի 6,  Երևան, Հայաստան

MINERVA ծրագրի շրջանակներում `«Մոլդովայում և Հայաստանում բուհերի հետազոտությունների կառավարման և գիտության բաց կարողությունների ամրապնդում», 2021 թվականի հոկտեմբերի 6 -ին դիտորդական այց է կատարվել Բրյուսովի անվան պետական համալսարան:

Դրամաշնորհի համակարգող -դոկտոր Օլեսի ՍԻՐԲՈ and -ն և ծրագրի ֆինանսական մենեջեր Աննա ՄԱԴԱՆ -ը դիտորդական այց կատարեցին Բրյուսովի անվան պետական համալսարան: Այս այցի ընթացքում քննարկվեց MINERVA ծրագրի գործունեության ընթացիկ իրականացման փուլը: Պարները զեկուցեց կատարված աշխատանքների մասին և նշեց օրակարգը մինչև տարեվերջ:

 

 

Բաց գիտության միջազգային սեմինար

Հոկտեմբերի 7-8,  Երևան, Հայաստան

 

Բաց գիտության միջազգային սեմինարը մեկնարկել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ին և տեղի է ունենում 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-8-ը, և կազմակերպվել և անցկացվել է MINERVA ծրագրի գործընկեր Երևանի պետական համալսարանի կողմից:

Երկօրյա միջոցառումը կազմակերպվել էր MINERVA ծրագրի շրջանակներում `« Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերի հետազոտությունների կառավարման և գիտական բաց կարողությունների հզորացում »: