ԵՊԼՀ գիտխորհրդի կազմը

Ի պաշտոնե ընդգրկված անդամներ

 

         Ազգանուն, անուն

Պաշտոն

1. Հարությունյան Կարինե

Ռեկտոր /գիտական խորհրդի նախագահ/ 

2. Փիլավջյան Հասմիկ

Գիտական քարտուղար

3. Անտոնյան Նարեկ

Աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր 

4. Մարգարյան Բելա

Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր

5. Բաբայան Աշխեն

Ուսումնական բաժնի պետ

6. Տատկալո Նինա

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան
7. Ճանճապանյան Հարություն

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի  դեկան 

8. Ղազարյան Դոնարա

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

9. Ակոպյան Ցոլակ

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ

10. Աբրահամյան Կարինե  

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ 

11. Գևորգյան Գայանե

Հայագիտության ամբիոնի վարիչ 

12. Եղիազարյան Գայանե

Անգլերենի ամբիոնի վարիչ

13. Թորոսյան Տիգրան

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավ., ժողովրդավ. և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

14. Խաչատրյան Նատալյա

Համաշխ. գրակ. և մշակ. ամբիոնի վարիչ

15. Խաչատրյան Սամվել

Ֆիզկուլտուրայի և ՔՊ ամբիոնի վարիչ

16.  Խաչատրյան Ռոբերտ

Կրթ. կառավ. և պլանավորմ. ամբիոնի վարիչ

17. Հովհաննիսյան Ֆրունզե

Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ

18. Ղազարյան Էլիզա

Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ

19. Մադոյան Հակոբ

Փիլիսոփայության և պատմ. ամբիոնի վարիչ

20. Միլիտոսյան Լուիզա

Մանկ. և լեզ. դաս. մեթոդ. ամբիոնի վարիչ

21. Սողիկյան Քրիստինե

Անգլերենի հաղորդ. և թարգմ. ամբիոնի վարիչ

22. Ղազարյան Հասմիկ

Ֆինանսական վարչության պետ

23. Թևոսյան Խաչատուր

Արհմիության նախագահ

24. Չուլյան Աննա

Գրադարանի վարիչ

Ստորաբաժանումների կողմից ընտրված անդամներ

     Ազգանուն, անուն

Պաշտոն (ընտրող ստորաբաժանում)

25. Ծատուրյան Քրիստինա

Արտաքին կապերի և միջազգ. համագործակցության վարչության պետ

26. Ամիրխանյան Միքայել

Ռուսաց լեզվի և մշակույթի կենտրոնի ղեկավար (ՌՕԼՖ) 

27. Գուլանյան Կարինե

Համաշխ. գրակ. և մշակ. ամբիոնի դոցենտ (ՌՕԼՖ)

28. Գևորգյան Ռուբեն

Համաշխ. գրակ. և մշակ. ամբիոնի դոցենտ (ՌՕԼՖ)

29. Խառատյան Մարինե

Անգլերենի ամբիոնի դոցենտ (ՌՕԼՖ)

30. Վարդանյան Անահիտ

Ռուս. և սլավ. լեզուների ամբիոնի դոցենտ (ՌՕԼՖ)

31. Ռաֆայելովա Քրիստինե

Ասիական լեզուների կենտրոնի ղեկավար  (ԹՄՀՖ)

32. Բարլեզիզյան Արամ

Ռոմանական լեզուների ամբիոնի պրոֆեսոր (ԹՄՀՖ)

33. Գասպարյան Գայանե

Անգլ. հաղորդ. և թարգմ. ամբիոնի պրոֆեսոր (ԹՄՀՖ)

34. Համբարձումյան Դիանա

Անգլ. հաղորդ. և թարգմ. ամբիոնի պրոֆեսոր (ԹՄՀՖ)

35. Հովսեփյան Անահիտ

Անգլ. հաղորդ. և թարգմ. ամբիոնի դոցենտ (ԹՄՀՖ)

36. Ղազարյան Մելանյա

Ռոմանական լեզուների ամբիոնի դոցենտ (ԹՄՀՖ)

37. Հովհաննիսյան Սամվել

Կրթ. կառավ. և պլան. ամբիոնի դոցենտ (ԿՄՄՖ)

38. Պետրոսյան Հայկ

Մանկ. և լեզ. դաս. մեթոդ. ամբիոնի պրոֆեսոր (ԿՄՄՖ)

39. Հայրապետյան Մարինե

Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար (ՍԳՍՖ)

40. Հովհաննիսյան Տատյանա

Լրագրության ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար (ՍԳՍՖ)

41. Մոսինյան Դավիթ

Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար (ՍԳՍՖ)

42. Օրդուխանյան Էմիլ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավ., ժողովրդավ. և քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ (ՍԳՍՖ)

Ուսանողական խորհրդի կողմից ընտրված անդամներ

Ազգանուն, անուն

Ֆակուլտետ, կուրս

43. Սաֆարյան  Շիրակ

ՍԳՍ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող 

44. Բալդրյան Տաթև

ՍԳՍ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող 

45. Մարտիրոսյան Գայանե

ՍԳՍ ֆակ.-ի բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանող

46. Պողոսյան Արմինե

ՍԳՍ ֆակ.-ի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանող 

47. Արիստակեսյան Անժելա

ՍԳՍ ֆակ.-ի բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանող

48. Մուշեղյան Նարե

ՌՕԼ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող

49. Սարդարյան Տաթև

ՌՕԼ ֆակ.-ի բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանող

50. Ղարախանյան Արմինե

ՌՕԼ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող    

51. Գինոսյան  Էդիտա

ԿՄՄ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող

52. Սիրունյան Մարգարիտա

ԿՄՄ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող

53. Ստեփանյան Լյուսի

ԿՄՄ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող

54. Հարութունյան Գիսանե

ԹՄՀ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող

55. Աֆրիկյան Ստելլա

ԹՄՀ ֆակ.-ի բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանող

56. Ղարիբյան Գոհար

ԹՄՀ ֆակ.-ի բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող