Մեր մասին

 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հիմնադրվել է 1935 թվականին:

Հասցե՝ Թումանյան փող. 42

Հեռախոս՝ (+374 11) 300111

Էլփոստ՝ yslu@brusov.am

Էլկայք՝ www.brusov.am

Ռեկտոր՝ Կարինե Հարությունյան

ՊԴ կազմ՝ 157 գիտությունների թեկնածու, 111 դոցենտ, 12 գիտությունների դոկտոր, 16 պրոֆեսոր 

Ուսանողական կազմի ընդհանուր թիվը՝ 3200


Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում (ԵՊԼՀ) հաջողությամբ մեկտեղվում են ավելի քան ութսունամյա ավանդույթներն ու նորարական գաղափարները: Համալսարանն առաջարկում է տարաբնույթ բակալավրական, մագիստրոսական և հետբուհական ծրագրեր հումանիտար, սոցիալական գիտությունների, մանկավարժության և սերվիսի ոլորտներում: Համալսարանը հայտնի է օտար լեզուների դասավանդման, թարգմանության, դասական և կիրառական լեզվաբանության, հանրային կապերի և լրագրության, տուրիզմի, սերվիսի, միջազգային հարաբերությունների, եվրոպագիտության, քաղաքագիտության, ինչպես նաև կառավարման և միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտներում նշանակալի հաջողություններով: Համալսարանի բոլոր ուսանողները ստանում են բազմալեզու, բազմամշակութային կրթություն: Նրանք ուսումնասիրում են երկու կամ երեք օտար լեզու: Որպես առաջին լեզու՝ համալսարանում ուսումնասիրվում են ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն, կորեերեն, չինարեն և ևս 15 այլ լեզուներ ուսուցանվում են որպես երկրորդ լեզու: Միջազգայնացումը համալսարանի համար ռազմավարական առաջնահերթություն է: Համալսարանը հետևողականորեն խթանում է իր միջազգային տեսանելիությունը: Այն անդամակցում է համալսարանական և հետազոտական 12 ցանցային կառույցների: Տարբեր ձևաչափերով ԵՊԼՀ-ն համագործակցում է 24 երկրների ավելի քան 65 համալսարանների հետ, ունի օտարերկրյա դասախոսներ տարբեր տարածաշրջանների 14 երկրներից, ինչպես նաև ուսանողներ աշխարհի 10 երկրներից:

ԵՊԼՀ-ն ակտիվորեն ներգրավված է ԵՄ շարժունության և միջհամալսարանական համագործակցության ծրագրերում (ԷՐԱԶՄՈՒՍ+, Ժան Մոնե, Եվրոպական կամավորական ծառայություն և այլն):

ԵՊԼՀ-ը հետևողականորեն և շարունակաբար բարելավում է իր գործունեությունը՝ զարգացնելով որակի ապահովման մշակույթը: ՀՀ բուհերի շարքում ԵՊԼՀ-ն առաջիններից է, որ որակի ներքին ապահովման ներգործուն համակարգ ունենալու, համալսարանում որակի մշակույթն արմատավորելու և շարունակաբար բարելավելու նպատակով դեռևս 2008 թ. ստեղծել  է Որակի ապահովման կենտրոն (ՈԱԿ): ԵՊԼՀ-ի որակի ապահովման համակարգը հիմնվում է որակի կառավարման ՊԻԳԲ (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում) սկզբունքի վրա, որի յուրաքանչյուր փուլն արդյունավետորեն իրականացվում է համապատասխան մարդկային և նյութատեխնիկական ռեսուրսների ներդրմամբ: 

ԵՊԼՀ-ը հաջողությամբ անցել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման բոլոր փուլերը, որի արդյունքում 2015 թ.–ին ստացել է պետական հավատարմագրում:

Համալսարանի աշխատակիցները նվիրյալ և խանդավառ դասախոսներ ու գիտնականներ են, նրանց մեծ մասը զբաղվում են համապատասխան ոլորտներում հետազոտական գործունեությամբ զբաղվող փորձագետներ: Նրանք հաճախ իրենց դասախոսություններում զետեղում են անդրադարձներ մասնագիտական ոլորտի ամենավերջին զարգացումներին: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները նաև մասն են կազմում ազգային և միջազգային կարևորություն ներկայացնող նախաձեռնությունների. նրանք դպրոցական դասագրքերի և ձեռնարկների հեղինակներ են, մասնագիտական ոլորտի ճանաչված փորձագետներ: Համալսարանի աշխատակիցների կողմից ստեղծվել է դպրոցական դասագիրք, իսկ 2017 թվականին նրանց կողմից հրատարակվել է 277 գիտական հոդված: