«Բուհ ընդունելության և որակավորումների ճանաչման վերաբերյալ հայ-նորվեգական համագործակցություն» ծրագիր (NACAR)

Ծրագրի  հիմնական նպատակը՝

 • նպաստել բուհերի կառավարման բարելավմանը՝ այդ թվում նաև իրականացնելով Հայաստանում Բոլոնիայի գործընթացի հետ կապված բարեփոխումները,
 • խթանել հայկական ու նորվեգական բուհերի միջև համագործակցությունը:

Ծրագիրը կնպաստի ակադեմիական համագործակցության միջոցով կայուն և երկարատև ինստիտուցիոնալ փոխգործակցության զարգացմանը Հարավարևելյան Նորվեգիայի համալսարանի և Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական ու Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանների միջև, ինչպես նաև Ակադեմիական ճանաչման և շարժունակության ազգային տեղեկատվական կենտրոնի և Կրթության որակի ապահովման նորվեգական գործակալության միջև:

Ֆինանսավորումը՝

Միջազգային համագործակցության և բարձրագույն կրթության որակի խթանման նորվեգական գործակալություն (DIKU)

Ծրագրի տևողությունը՝

3 տարի / 2018- 2021

Գործընկերները՝

Նորվեգիա

 • Հարավարևելյան Նորվեգիայի համալսարան (USN) / ծրագրի համակարգող
 • Կրթության որակի ապահովման նորվեգական գործակալություն (NOKUT)
 • Միջազգային համագործակցության և բարձրագույն կրթության որակի խթանման նորվեգական գործակալություն (DIKU)

Հայաստան

 • Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն (ԱՓՇԱՏԿ)/ ծրագրի համակարգող
 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (ԵՊԼՀ)
 • Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)

Ակնկալվող արդյունքները՝ 

 • Նորվեգիայում Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգի և Հայաստանում Նորվեգիայի բարձրագույն կրթական համակարգի մասին թարմացված, համապարփակ և համապատասխան տեղեկատվության ապահովում, որը կխթանի Հայաստանի և Նորվեգիայի բուհերի հետագա համագործակցությունը,
 • Օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության լավագույն փորձի մշակում՝ Բոլոնիայի գործընթացի նպատակներին համապատասխան,
 • Որակավորումների ճանաչման գործընթացի լավագույն փորձի մշակում՝ Լիսաբոնի ճանաչման կոնվենցիային համապատասխան
 • Փախստականների որակավորումների ճանաչման գործընթացի լավագույն փորձի մշակում,
 • Սերտ համագործակցության հաստատում ծրագրի գործընկեր բուհերի և կառույցների միջև,
 • Հայաստանում և Նորվեգիայում ծրագրի արդյունքների տարածում։