Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունություն

Էրազմուս+ Հիմնական Գործողություն 1-ը (անհատների ուսումնական շարժունություն) ուսանողներին տալիս է արտասահմանյան որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու հնարավորություն:

Եթե ԵՊԼՀ ուսանող եք և ցանկանում եք սովորել արտերկրում, ահա մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես կարելի է ձեր ցանկությունը իրականություն դարձնել։

Ինչպե՞ս: Գտեք «Գործող հայտարարություններ» բաժինը և համապատասխան շարժունության ծրագիրը։ Ինչ-որ բան գտա՞ք, որ կհամապատասխանի ձեր կրթական կարիքներին, ահա հաջորդ քայլերը, որոնց պետք է հետևել․

 • Դիմեք Էրազմուս + շարժունության ծրագրին հետևելով հայտարարության մեջ նկարագրված գործընթացին;
 • Ներկայացրեք հետևյալ փաստաթղթերը․
  • Նպատակադրության տեղեկանք (Statement of purpose)/մոտիվացիոն նամակ
  • Ինքնակենսագրական (CV) Europass ձևաչափով
  • Երաշխավորագիր Ձեր դասախոսի կամ ղեկավարի կողմից (եթե ծրագիրը պահանջում է)
  • Ակադեմիական տեղեկանք (Transcript of records)
  • Լուսանկար (անձնագրի չափսով)
  • Վավեր աանձնագրի պատճեն
  • Լեզվի իմացության հավաստագիր

(Անհրաժեշտ է այցելել հյուրընկալող հաստատության վեբ կայքը՝ ստուգելու, թե  ինչպիսի լեզվական պահանջներ է պետք բավարարել և ինչ հայտ է պետք ներկայացնել մինչև վերջնաժամկետը: Հայտարարությունում մանրամասն կտրվի տեղեկատվություն լեզվի տեղեկանքի վերաբերյալ):

ԵՊԼՀ ընտրող հանձնաժողովը կուսումնասիրի բոլոր փաստաթղթերը և կանցկացնի գնահատում։

Արդեն ընտրվե՞լ եք մասնակցելու Էրազմուս+ ծրագրին: Այդ դեպքում Դուք մեր գործընկեր համալսարաններից մեկում սովորելու ձեր երազանքի կես ճանապարհին եք: Բայց գործընթացն այսքանով չի ավարտվում․ դեպի հյուրընկալող համալսարան ձեր ուղևորությունը վերջնականացնելու համար դեռևս անելիքներ կան։ Այժմ այցելեք հյուրընկալող համալսարանի վեբ կայքը և տեղեկացեք գործընկեր համալսարանի և առաջարկվող Էրազմուս+ դասընթացների մասին․ գտեք դասընթաց, որը համապատասխանում է այն մասնագիտությանը, որ անցնում եք ԵՊԼՀ-ում։ Խնդրում ենք՝ խորհդակցեք ձեր դասախոսի կամ ամբիոնի վարիչի հետ համապատասխան դասընթացը գտնելու համար։ Խնդրում ենք՝ հիշել, որ Էրազմուս+ շարժունության ծրագրով խրախուսվում է հավաքել 30 կրեդիտ մեկ կիսամյակի ընթացքում, որը պետք է անցնի ճանաչման և փոխանցման գործընթաց, երբ վերադառնաք ԵՊԼՀ։

Ուսումնական ծրագիրն և դասընթացներն ընտրելուն պես պետք է լրացնեք ուսումնառության համաձայնագիրը (Learning Agreement) և ներկայացնեք ԵՊԼՀ-ի ղեկավարությանը և հյուրընկալող համալսարան՝ պատշաճ վավերացնելու նպատակով (պետք է լինի պատշաճ կերպով ստորագրված)։ ԵՊԼՀ-ն կտրամադրի Առաջադրման նամակ (Nomination letter), որն ուսումնառության համաձայնագրի հետ մեկտեղ կուղարկվի հյուրընկալող համալսարան հետագա հաստատման։

Արտերկրում ձեր ուսումը հաջողությամբ ավարտելուց հետո պետք է ներկայացնեք ստացած բոլոր փաստաթղթերը և դիմեք ԵՊԼՀ-ի համապատասխան ամբիոն և ուսումնական մաս՝ կրեդիտների հաստատման համար։ Սա անելու համար պետք է լրացնեք դիմում հայտը և ներկայացնեք անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։

Այժմ որոշ կանոններ․․․

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ

Դիմողը պետք է լինի ԵՊԼՀ ուսանող դիմում-հայտերի ընդունման փուլում և արտերկրում սովորելու ժամանակահատվածի ամբողջ ընթացքում։ Էրազմուսի փոխանակման ծրագրերը կարող են իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ ստորագրվել է համաձայնագիր հյուրընկալող հաստատության (home institution) և ԵՊԼՀ-ի միջև։

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ

Ուսանողները իրենց շարժունության գործողությունը կարող են իրականացնել որևէ ծրագրային երկրում։ Էրազմուսի ծրագրային երկրները ներկայումս հետևյալն են․ Եվրոպական միության անդամ 27 երկրները (ԵՄ) Ավստրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Չեխիա, Խորվաթիա, Կիպրոս, Դանիա, Էստոնիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հունաստան, Իտալիա, Իռլանդիա, Լատվիա, Լիտվա, Լյուքսեմբուրգ, Մալթա,Նիդեռլանդներ, Լեհաստան, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իսպանիա, Շվեդիա,Միացյալ Թագավորություն ԵՄ անդամ չհանդիսացող ծրագրային երկրներ նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Իսլանդիա, Նորվեգիա, Լիխտենշտեյն, Սերբիա, Թուրքիա։

Ընդունող հաստատությունը պետք է ԵՊԼՀ-ի հետ ունենա միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement):

Ուշադրություն. գործող միջինստիտուցիոնալ համաձայնագրերի վերաբերյալ կարող եք տեղեկանալ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչությունից և հետևյալ հղմամբ:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • Արտերկրում ուսանելու նվազագույն ժամանակահատվածը 3 ամիս է, իսկ առավեկագույնը՝ 12 ամիս։
 • Առկա ռեսուրսների հավասար բաշխման նպատակով 5 ամսից ավել տևող շարժունակության ֆինանսական աջակցությունը չի կարող երաշխավորվել։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է դիմել ավելի երկար ժամանակահատվածով մնալու համար։
 • Տևողությունը հաշվարկվում է առաջին օրվանից, երբ ուսանողը պետք է լինի հյուրընկալող հաստատությունում։ Ավարտը համարվում է հյուրընկալող համալսարանում ուսումնառելու վերջին օրը։

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Ընտրված դիմողները ունեն իրավունք ստանալու իրենց շարժունությանը մասամբ աջակցող դրամաշնորհ, որը հնարավոր է չծածկի կատարված բոլոր փաստացի ծախսերը։ Ակնկալվում է, որ ուսանողները պետք է իրենք կազմակերպեն ճանապարհորդության, կացարանի և նմանատիպ այլ հարցերը, որի ծախսերը կփոխհատուցվեն շարժունության ծրագրի բյուջեից՝ ըստ Էրազմուս+ ուղեցույցի: Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչությունը կապահովի աջակցություն այս հարցում։ Դրամաշնորհի չափը սահմանված է Էրազմուս+ ծրագրի կողմից և կախված է հյուրընկալող երկրից։ Այն հաշվարկվում է ամսական կտրվածքով, որտեղ մեկ ամիսը հավասար է 30 օրվա։  Անավարտ ամիսների դեպքում օրերի քանակը բազմապատկվում է 1/30-ով։

 

Սովորաբար դրամաշնորհը վճարվում է երկու փոխանցմամբ․ 70-80% նախաֆինանսավորումը իրականացվում է դրամաշնորհային պայմանագիրը ստորագրելուց հետո, սակայն ոչ ավելի վաղ քան ուսումնական շարժունության մեկնարկից 30 օր առաջ։ 20-30% փոխանցվում է շարժունության ժամանակահատվածի վերջում, երբ Էրազմուսի գրասենյակը ստանում է բոլոր փաստաթղթերը և լրացվում է ԵՄ առցանց հարցաթերթը։ Բոլոր վճարումները իրակացվում են բանկային փոխանցումներով։  Նշված կանոնները կարող են լինել տարբեր՝ կախված հյուրընկալող հաստատության ներքին կանոնակարգերից։

Շարժունության համար ընտրվելուց հետո հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողները կարող են դիմել հավելյալ ֆինանսավորման։