Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունություն

Էրազմուս+ Հիմնական Գործողություն 1-ը (անհատների ուսումնական շարժունություն)  ուսանողներին տալիս է արտասահմանյան որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու հնարավորություն:

Ընդունող հաստատությունը պետք է ԵՊԼՀ-ի հետ ունենա միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement):

Ուշադրություն. գործող միջինստիտուցիոնալ համաձայնագրերի վերաբերյալ կարող եք տեղեկանալ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչությունից:

Արտերկրում սովորելու ժամանակահատվածը կարող է ներառել ուսումնառություն և ուսումնական պրակտիկա և, պետք է կազմի ուսանողի ուսումնական ծրագրի մի մասը՝ առաջին մակարդակում բակալավրի, երկրորդ մակարդակում մագիստրատուրայի և երրորդ մակարդակում ասպիրանտուրայի:

Շարժունության ավարտին ակնկալվում է, որ ուսանողը կունենա հետևյալ արդյունքները՝

  • ուսուցման բարելավվում,
  • օտար լեզվի իմացության աճ,
  • միջմշակութային և միջանձնային հաղորդակցության հմտությունների բարելավում,
  • աշխատանք գտնելու հնարավորությունների և կարիերայի հեռանկարների ընդլայնում,
  • հասարակության մեջ ավելի ակտիվ մասնակցություն,
  • եվրոպական ծրագրի և ԵՄ արժեքների ավելի խորը գիտելիք,
  • հետագա ուսուցման մոտիվացիայի բարձրացում:

Այսպիսով, Էրազմուս +  կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում ԵՊԼՀ ուսանողները կարող են անցկացնել մեկ կամ երկու կիսամյակ ընդունող հաստատությունում: Ուսանողները ստանում են Էրազմուս+ դրամաշնորհ, որը ծածկում է ուսման և կացության ծախսերը: Նոր շրջանավարտները նույնպես կարող են դիմել պրակտիկայի ծրագրին: Ուսանողներն ընտրվում են ակադեմիական առաջադիմության, օտար լեզվի իմացության և առաջարկվող պրակտիկայի՝ ԵՊԼՀ-ում ուսումնասիրվող մասնագիտության հետ առնչություն ունենալու հիման վրա:

Էրազմուս + կրեդիտային շարժունության ծրագրի ուսանողները չեն վճարում ընդունող հաստատությունում ուսման, քննությունների, լաբորատորիայից և գրադարանից օգտվելու համար: Ընդամենը փոքր վճարներ կարող են գանձվել ապահովագրության կամ ուսանողական միություններին անդամակցելու համար:

 

* Ուսման նվազագույն տևողությունը  3 ամիս է, իսկ առավելագույնը՝ 12 ամիս:

Կրեդիտային շարժունության ծրագրերի համակարգումն իրականացվում է Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության կողմից:

ԵՊԼՀ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն

IV հարկ, 405, 410 սենյակներ

Հեռախոս. (+374 11) 300 111/207, 220