Ալինա Գրիգորյան

ՈԱ կենտրոնի համակարգող

quality.brusov@gmail.com

+374 60 830 111 (2-59)
Մարիամ Մակարյան

ՈԱ կենտրոնի համակարգող

quality.brusov@gmail.com

+374 60 830 111 (259)
Անի Մազմանյան

ՈԱ կենտրոնի մասնագետ

quality.brusov@gmail.com

+374 60 830 111 (259)
Շուշաննա Մովսեսյան

ՈԱ կենտրոնի մասնագետ

quality.brusov@gmail.com

+374 60 830 111 (259)