ԲՊՀ «Լինգվա» հրատարակչությունում տպագրվում են ուսումնական ձեռնարկներ, մենագրություններ, գիտական հոդվածների ժողովածուներ և այլն, որոնք երաշխավորվում են համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից:


2018թ. ԲՊՀ-ի կողմից հրատարակվել են գիտական հոդվածների հետևյալ ժողովածուներն ու հանդեսները

 

 

2017թ. ԲՊՀ-ի կողմից հրատարակվել են գիտական հոդվածների հետևյալ ժողովածուներն ու հանդեսները

2016թ. ԲՊՀ-ի կողմից հրատարակվել են գիտական հոդվածների հետևյալ ժողովածուներն ու հանդեսները

 2015թ. ԲՊՀ-ի կողմից հրատարակվել են գիտական հոդվածների հետևյալ ժողովածուներն ու հանդեսները

  • «Հայկական քաղաքագիտական հանդես» պարբերականը
  • «Armenian Journal of Political Science» պարբերականը
  • «Աշխարհի լեզվական պատկերը» ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված 6-րդ և 7-րդ միջազգային գիտաժողովների նյութեր:
  • «Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրներ» /Պրակ Զ/:
  • «Գրականության արդի հիմնախնդիրներ» (Երիտասարդ գիտնականների 2015թ. միջբուհական գիտաժողովի նյութեր) /Պրակ Զ /:
  • «Գիտության և մշակույթի արդի հիմախնդիրները» (Երիտասարդ գիտնականների 2014թ. կայացած միջբուհական գիտաժողովի նյութեր) /Պրակ Ե/:
  •  «Ռուսերենը 3D  ձևաչափով. Լեզվաբանություն, կրթություն և մշակույթ» III միջազգային գիտաժողովի նյութեր
  •  «Հայաստան և Չինաստան. Համագործակցության պատմությունը և հեռանկարները» 2014թ. նոյեմբերի 2-5 կայացած Չինագիտական 2-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր:
  •  «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր» նվիրված՝ Հովհաննես Թումանյանի 145 ամյակին
  •  «Գրիբոյեդովյան ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Գրիբոյեդովի 220 ամյակին և Հայոց ցեղասպանության 100 ամյա տարելիցին: