ԲՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ

2019թ. ԲՊՀ գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է դոցենտի չորս գիտական կոչում, որոնք հաստատվել են ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից. 

 • Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արթուր Բորիսի Աբգարյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Էվելինա Ռոբերտի Զադոյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն»  մասնագիտությամբ:
 • Ասիական լեզուների գիտաուսումնական կենտրոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արմեն Հայկի Պողոսյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի դասախոս, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Ռոմիկ Խասիբեկի Քոչարյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ:

2018թ. ԲՊՀ գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի մեկ և դոցենտի տասը գիտական կոչում, որոնք հաստատվել են ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից

 • Անգլերենի ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Գայանե Վիուլի Եղիազարյանին շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Մարինա Արտյոմի Աբրահամյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն»  մասնագիտությամբ:
 • Ռոմանական լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Վարդուշ Նորայրի Հարությունյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ռոմանական լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Արկադիի Բաբայանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Սիրանուշ Գևորգի Պապոյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մերվաթ Գոմաա Աբդալլա Օսմանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու Սուրեն Դերենիկի Վարդումյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի ավագ դասախոս, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Էդուարդ Մանուկի Հայկազյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն»  մասնագիտությամբ:
 • Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Քրիստինե Սլավիկի Ռաֆայելովային շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աննա Հրայրի Չուլյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Սլավիկի Ալավերդյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:  

2017թ. ԲՊՀ գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է դոցենտի ութ գիտական կոչում, որոնք հաստատվել են ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից. 

 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Անուշ Սամվելի Խաչատրյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • «Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ» ԳՈՒ կենտրոնի ավագ դասախոս, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Անժելա Գեորգիի Էլիբեգովային շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի ավագ դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու Նորայր Սամվելի Բաբայանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի ավագ դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու Լարիսա Ռուբենի Հարությունյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Շարմաղ Ռոմիկի Աբրահամյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Իննա Յուրիի Հարությունյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կոնստանտին Հենրիկի Մարտիրոսյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարուհի Ռադիկի Միսակյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:

 2016թ. ԲՊՀ գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի  երեք  և դոցենտի ինը գիտական կոչում, որոնք հաստատվել են ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից.

 • Հայագիտության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների  դոկտոր Գայանե Գերասիմի Գևորգյանին  շնորհվել է՝ պրոֆեսորի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Նինա Իգորի Տատկալոյին  շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Սարգսի Քաջբերունուն շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարինե Մաքսիմի Հովհաննիսյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գայանե Վազգենի Գինոյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու  Էրիկա Ռոմիկի Ավակովային  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Հայագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռուզաննա  Յուրիի  Դոխոյանին  շնորհվել է  դոցենտի գիտական կոչում  «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի ավագ դասախոս, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Արկադի Ռոբերտի Պապոյանին  շնորհվել  է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արսինե Սերգեյի Աղաջանյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության  ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նինա Օնիկի Ղարիբյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ալա Արամի Խառատյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ժան Գրիգորի Բաղիյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:


2015թ. ԲՊՀ գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի 1 և դոցենտի 15 գիտական կոչում, որոնք հաստատվել են ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից. 

 • Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մարիա Ալեքսանդրի Եղիազարյանին  շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աշխեն Շոթայի Հայրապետյանին շնորհվել է  դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռուզաննա Սամվելի Գևորգյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աստղիկ Մուշեղի Կարապետյանինշնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ավագ դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Աննա Գասպարի Գասպարյանինշնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գոհար Գեորգիի Հովսեփյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Անի Գրիգորի Ջանիկյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Սոնյա Վիտալիի Ապրեսովային շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Ազատի Եղիազարյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Ֆրանսերենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Վահան Ալբերտի Զաքարյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ֆրանսերենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Հայկի Գրիգորյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մոհամմադ Մալեք-Մոհամմադիին  շնորհվել է  դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Հայագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գոհար Գառնիկի Վարդանյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Հայագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Գևորգի Գևորգյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու ԳրիգորՄիխաելի Արշակյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Պատմագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի ավագ դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Անուշ Արտուշի Շահվերդյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ: