ՍՄԱՐԹ կենտրոնի մասնագետ

+374 60 830 111 / 291
Էլ. փոստ`
armenuhi.sargsyan@gmail.com
Արմենուհի Սարգսյան
ՍՄԱՐԹ կենտրոնի մասնագետ
Արմենուհի Սարգսյանն ունի 13 տարվա աշխատանքային փորձ երիտասարդության` ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ կրթության ոլորտներում: Նա համակարգում է և ակտիվորեն մասնակցում նախկինում «Երիտասարդությունը շարժման մեջ» և «Եվրոպական կամավորական ծառայութուն» (EVS), ներկայումս՝ «Էրազմուս+» և «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» (ESC) ծրագրերում:
Կարիերայի կենտրոնում Արմենուհի Սարգսյանը պատասխանատու է ԵԿԾ/ԵՀԿ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար. նա համակարգում է ԵԿԾ/ԵՀԿ կամավորների աշխատանքը, լեզվի ակումբները և միջմշակութային միջոցառումները, իրականացնում է կամավորների համար թրեյնինգներ՝ Եվրոպա մեկնելուց առաջ և Հայաստան ժամանելուն պես։ Միևնույն ժամանակ կենտրոնի մյուս աշխատակիցների հետ ներգրավված է ԲՊՀ-ում և համալսարանից դուրս իրականացվող միջոցառումների և ծրագրերի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը: