«Մասնագիտությունների օր»` Վանաձորում

Ապրիլի 10-ին Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոցում ժամը 13:00-16։00, տեղի է ունենալու «Մասնագիտությունների օր Վանաձորում-2019» միջոցառումը:

Այդ օրը Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը ներկայացնելու է իր բոլոր կրթական ծրագրերը: Ներկայացվելու են Բրյուսովում դասավանդվող բոլոր օտար լեզուները, որպեսզի դիմորդները և բոլոր ապագա ուսանողները տեղեկանան այդ ծրագրերի մասին և ցանկության դեպքում դիմեն ու մասնակցեն ծրագրերին: Միջոցառման նպատակն է օգնել Վանաձորի և հարակից քաղաքների ավագ և հիմնական դպրոցների աշակերտներին և շրջանավարտներին մասնագիտության հարցում կատարել գիտակցված ընտրություն` նրանց մեջ ձևավորելով անձի զարգացման, կարիերայի պլանավորման կարողունակություններ:

Միջոցառման ժամանակ ԵՊԼՀ-ն կներկայանա առանձին տաղավարներով։ ԵՊԼՀ ստորաբաժանումները երիտասարդներին և աշակերտներին կներկայացնեն բուհի բոլոր կրթական ծրագրերը՝ ներառյալ բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերը, բարձրագույն կրթության զարգացման ընդհանուր և միջազգային միտումները։