Էրազմուս + Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակներում Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի և Իսպանիայի Վալադոլիդի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն և ուսումնառության հնարավորություն ԵՊԼՀ-ի բակալավրիատի 2-րդ և 3-րդ, մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2020-2021 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է շարժունություն և դասավանդման, ինչպես նաև վերապատրաստման հնարավորություն ԵՊԼՀ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի համար 1 շաբաթ տևողությամբ՝ 2020-2021 ուս. տարվա ընթացքում:

Ծրագիրը տրամադրում է կրթաթոշակ և ապահովագրություն, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և Էրազմուս + Միջազգային կրեդիտային շարժունություն ծրագրի մասին կարող եք գտնել Էրազմուս + ազգային գործակալության կայքէջում՝ https://erasmusplus.am/credit-mobility/

Ծրագրի դիմումները ընդունվում են օնլայն տարբերակով՝ https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/inicio:

Բոլոր մանրամասները (դիմելու կարգ, փաստաթղթղերի ցանկ և այլն) տրամադրված է Վալադոլիդի համալսարանի կայքէջում՝ https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/inicio:

Առաջարկվող կրթական ծրագրերը և ոլորտները ներկայացված են այստեղ՝ https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/courses:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ՄԱՐՏԻ 15, 2020: 

Հարցերի և տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոն (Կարիերայի կենտրոնի և Շրջանավարտների միավորման մասնաշենք, 5-րդ հարկ, սենյակ 5/1), հեռախոս՝ 011 300 111 (ներքին 291), էլ. հասցե annie.hovsepyan@gmail.com և levon.babamyan@gmail.com: Խնդրում ենք հետևալ Կարիերայի կենտրոնի կողմից տրամադրվող հայտարարություններին և մասնակցել տեղեկատվական հանդիպումներին:

Շարժունություն և ուսումնառության հնարավորություն̀ Վալադոլիդի համալսարանում