Նազելի Հակոբյանի Էրազմուս+ պատմությունը

Նազելի Հակոբյան – ԲՊՀ Անգլերենի ամբիոն, դոցենտ

Շարժունության ծրագրին դիմելու կարգին մանրամասն ծանոթանալուց հետո հավաքել եմ համապատասխան փաստաթղթերը, մշակել դասավանդման ծրագիր և առցանց ներկայացրել մասնակցության հայտ: Վստահ էի, որ այս ծրագիրը հրաշալի հնարավորություն է տալու համալսարանների կառուցվածքների, դասվանդման մեթոդների համեմատության, մասնագիտական փորձի փոխանակման ուսումնասիրության տեսանկյունից։

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի և Տրանսիլվանիայի Բրաշովի համալսարանի Օտար լեզուների և գրականության ֆակուլտետի աշխատանքային կառուցվածքը նույնն էր, մասնավորապես, առարկաների ծրագրերը նախատեսում էին գործնական դասեր և ամփոփվում էին մոդուլային աշխատանքների հիման վրա։ Ինչպես ԲՊՀ-ում, այնպես էլ հյուրընկալող համալսարանում շարժունության ծրագրերին մեծ ուշադրություն էին դարձնում և դիմում թե՛ դասախոսական անձնակազմը և թե՛ ուսանողները, որը շատ ողջունելի էր։

 

Փորձառության լավագույն կողմերն են՝ դասավանդման հմտությունների զարգացումը, նոր ծրագրերի ուղղությամբ գաղափարների առաջացումը։

Էրազմուս+ միջազգային շարժունության ծրագրի շրջանակներում ձեռք եմ բերել աշխատանքային հետաքրքիր փորձառություն, առաջացել են նոր գաղափարներ, ակադեմիական նոր կապեր, որոնք վստահ եմ կնպաստեն բուհի միջազգայնացման գործընթացներին։

Հրաշալի հնարավորություն էր վերամշակելու դասավանդման մեթոդները, առարկայական ծրագրերի որոշ մոտեցումները։

Դասախոսներին, որոնք դեռևս չունեն Էրազմուս+ շարժունության ծրագրին մասնակցության փորձ, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել այս հրաշալի հնարավորությունից:

Անչափ շնորհակալ եմ շարջունության ծրագրի բոլոր կազմակերպիչներից։

Նազելի Հակոբյանի Էրազմուս+ պատմությունը