ԵՊԼՀ-ին հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից շնորհվեց հավատարմագրում 4 տարի ժամկետով

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնում (ՈԱԱԿ) 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ Հավատարմագրման հանձնաժողովի նիստ, որի շրջանակում Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանին հերթական անգամ շնորհվեց ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում 4 տարի ժամկետով։

Նիստին ներկա էին ԵՊԼՀ ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը, Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր Բելա Մարգարյանը և Որակի ապահովման և բարեփոխումների կենտրոնի ղեկավար Ռոբերտ Խաչատրյանը:

 

 

ԵՊԼՀ-ում արտաքին գնահատում իրականացրած փորձագիտական խմբի ղեկավար Մարգարիտա Պողոսյանը հանձնաժողովին ներկայացրեց բուհի ուժեղ և թույլ կողմերը,  նախորդ հավատարմագրման ժամանակ հաստատված բարելավման պլանի իրագործման արդյունքները։ Մ.  Պողոսյանը նշեց, որ բուհը հիմնականում իրագործել է առաջին հավատարմագրման արդյունքում մշակված թերությունների վերացման ծրագիրը, և բուհում նախկինում արձանագրված խնդիրները մեծ մասամբ  լուծվել են։ Այնուամենայնիվ, ըստ փորձագիտական խմբի ղեկավարի՝ բուհը դեռևս բարելավմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ պետք է իրականացնի հատկապես «Հետազոտություն և զարգացում» (Չափանիշ 6) և «Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ» (Չափանիշ 7) ոլորտներում։

ԵՊԼՀ ներկայացուցիչները նույնպես հանդես եկան ելույթով՝ նախ և առաջ շնորհակալություն հայտնելով ՈԱԱԿ-ին և փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչներին իրենց կատարած արդյունավետ աշխատանքի և համագործակցության համար: ԵՊԼՀ ներկայացուցիչները նշեցին, որ կշարունակեն հետևողական լինել փորձագիտական խմբի կողմից նշված բարելավման ենթակա ուղղությունների շարունակական բարելավմանը:

ԵՊԼՀ-ում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը սկսվել էր 2018 թվականից:

Հարկ է նշել, որ սա ԵՊԼՀ-ի 2-րդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումն էր. բուհն  առաջին անգամ 4 տարով ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում ստացել էր 2015 թվականին։

ԵՊԼՀ-ին հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից շնորհվեց հավատարմագրում 4 տարի ժամկետով