2019թ. հոկտեմբերի 31-ին Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը Անգլերենի ամբիոնի հետ համատեղ կազմակերպել էր «Անգլերենի Դասավանդման Նորարարական Եղանակներ» խորագրով սեմինարների շարք: Սեմինարների հիմքում Կ. Վելյանի` Լիվերպուլի (Անգլիա) Անգլերենի Դպրոցի (The Liverpool School of English) ուսուցիչների վերապատրաստմանը մասնակցած դասընթացն էր: Սեմինարին ներկա էին դասախոսներ, ուսանողներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ, ուսուցիչներ, շրջանավարտներ:

«Անգլերենի Դասավանդման Նորարարական Եղանակներ»