ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ
23.07.2018
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

 

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամին 2018-2019 ուսումնական տարվա համար ՀՀ Կառավարությունը հատկացրել է 1 /մեկ/ տեղ դոկտորանտուրայի համար` հետևյալ մասնագիտությամբ.

  1. Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն /Ժ.02.02/ - 1 տեղ

Փաստաթղթերի ընդունումը մինչև սույն թվականի հունիսի 18-ը ժամը 18.00 ներառյալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (010) 532239 հեռախոսահամարով: