Կրթաթոշակի հնարավորթություն` Ֆրանսիայի Լիլի համալսարանի կողմից
21.10.2020

Էրազմուս + միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում առաջարկվում է մասնագիտական երկամսյա պրակտիկա և վերապատրաստում Լիլի համալսարանում 2020-2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար։

Շարժունության ծրագրին կարող են դիմել Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆրանսերեն բակալավրիատի 4-րդ և մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսի ուսանողները։

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ հոկտեմբերի 26, 2020 թ. 

Ծրագրի դիմումներն ընդունվում են Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանատում՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով (II մասնաշենք, 4301 սենյակ, հեռախոս՝ +374 11 300111 (ներքին 285), էլ. հասցե՝ kazaryan.donara@mail.ru):

Ստորև ներկայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: Փաստաթղթերը ընդունվում են ֆրանսերենով կամ հայերենով:

  1. Անձնագրի/ID պատճեն,
  2. Ինքնակենսագրական (CV) Europass ձևաչափով (https://europass.cedefop.europa.eu/),
  3. Ֆրանսերենի B2 մակարդակի լեզվաիմացությունը հաստատող պաշտոնական հավաստագիր դեկանի կամ դասախոսի կողմից,
  4. Մոտիվացիոն նամակ,
  5. Ուսանողական քարտի պատճեն,
  6. Նախորդ կիսամյակների գնահատականները/ՄՈԳ ստորագրված և կնքված։

Համալսարանի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղմամբ` http://www.inspe-lille-hdf.fr/:

Հարցերի և հավելյալ տեղեկատվության դեպքում կարող եք դիմել ԲՊՀ կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանատին՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով (II մասնաշենք, 4301 սենյակ, հեռախոս՝ +374 11 300111 (ներքին 285), էլ. հասցե՝ kazaryan.donara@mail.ru):