Մոսկվայի քաղաքապետի կողմից կրթաթոշակների ծրագիր
16.09.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Հայ ուսանողները կստանան կրթաթոշակներ Մոսկվայի քաղաքապետի կողմից: Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի ընթացքում ձեռնարկվում են մի շարք միջոցառումներ` ընտրելու ռուսալեզու ուսանողական համայնքի(ոլորտի) այն կրթաթոշակառուներին, որոնք արժանի են ստանալու այս պատվավոր կրթաթոշակը։ Կրթաթոշակը տրամադրելիս կդիտարկվեն ուսանողների ռուսերենի իմացությունը, հասարակական ակտիվությունը և նյութական վիճակը:

Միայն «ռուսաց լեզու» բաժնի (ՌՕԼ ֆակուլտետ) սովորող ուսանողները կարող են դիմել կրթաթոշակը ստանալու համար: Ցանկացողները մինչև սեպտեմբերի 20-ը պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը /https://brusov.am/website/documentation/files/daca0c6c.docx / https://brusov.am/website/documentation/files/8d8d8f1a.docx / ՌՕԼ ֆակուլտետի դեկանատ: