«Լավագույն ուսանող» մրցույթ
16.10.2018
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

 

 

Խնդրում ենք ծանոթանալ «Լավագույն ուսանող» մրցույթին մասնակցելու կանոններին և մինչև ս/թ հոկտեմբերի 24-ը ուսումնական  բաժին ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթերը և լրացված հայտի ձևը: