National Awareness Day in Armenia within ERASMUS+ LNSS Project

National Awareness Day in Armenia within ERASMUS+ LNSS Project

01.07.2021, Ереван, Армения

1 июля 2021 года в библиотеке Государственном университете имени В.Брюсова прошел National Awareness Day in Armenia within ERASMUS+ LNSS Project:

Գրադարանային իրազեկման օրվա ընթացքում քննարկվեցին հեղինակային իրավունքին և գրքերի հաշվառման և գույքագրման վերաբերվող հարցեր: Քննարկմանը մասնակցել են գրադարանավարներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից: