Ռեկտորատի կազմ

Իռենա
Մադոյան
Լեզվաբանության և մանկավարժության (ԼՄ) ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Լուսինե
Վարդանյան
Ուսումնական բաժնի պետ
Խաչատուր
Թևոսյան
Արհեստակցական միության նախագահ
Լևոն
Բաբամյան
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ Շրջանավարտների միավորման գործադիր տնօրեն