Ռեկտորատ

Կարեն
Հայրապետյան
Գիտության բաժնի պետ
Հասմիկ
Ղազարյան
Ֆինանսական վարչության պետ
Քրիստինա
Ծատուրյան
Արտաքին կապերի եւ միջազգային համագործակցության վարչության պետ
Ցոլակ
Ակոպյան
Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Հարություն
Ճանճապանյան
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի դեկան
Նինա
Տատկալո
Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան
Դոնարա
Ղազարյան
Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
Մարինե
Գրիգորյան
Իրավաբանական բաժնի պետ
Լևոն
Բաբամյան
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար, ԵՊԼՀ Շրջանավարտների միավորման գործադիր տնօրեն
Տաթևիկ
Գեղամյան
Գլխավոր հաշվապահ
Խաչատուր
Թևոսյան
Արհեստակցական միության նախագահ