Նարեկ Անտոնյան

Աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր

vicerector_admin@brusov.am

011 300-101 (2-02)
Բելա Մարգարյան

ԵՊԼՀ-ի ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր

vicerector_edu@brusov.am

011 300-130 (2-08)