Աշխատակազմ

Կարինե Հարությունյան - Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր

Նինա Տատկալո - Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Մարինե Լուկաշի Հայրապետյան - ԵՊԼՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

ԵՊԼՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Դավիթ Ռոմիկի Մոսինյան - ԵՊԼՀ Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

ԵՊԼՀ Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Կարեն Հայրապետյան - Գիտության բաժնի պետ

Գիտության բաժնի պետ

Աննա Եղիազարյան - Հետբուհական կրթության համակարգող

Հետբուհական կրթության համակարգող

Սերյոժա Էդուարդի Բաբայան - ԵՊԼՀ Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

ԵՊԼՀ Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Տատյանա Ղևոնդի Հովհաննիսյան - ԵՊԼՀ Լրագրության ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

ԵՊԼՀ Լրագրության ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Գայանե Գերասիմի Գևորգյան - ԵՊԼՀ Հայագիտության ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Հայագիտության ամբիոնի վարիչ

Էլիզա Հենրիկի Ղազարյան - ԵՊԼՀ Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ

Քրիստինե Հովհաննեսի Սողիկյան - ԵՊԼՀ Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչ

Լուիզա Խորենի Միլիտոսյան - ԵՊԼՀ Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

Ֆրունզե Մարզպետունու Հովհաննիսյան - ԵՊԼՀ Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ

Կարինե Շահջանի Աբրահամյան - ԵՊԼՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

Գայանե Վիուլի Եղիազարյան - ԵՊԼՀ Անգլերենի ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Անգլերենի ամբիոնի վարիչ

Նատալյա Միքայելի Խաչատրյան - Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԵՊԼՀ Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի վարիչ

Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԵՊԼՀ Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի վարիչ

Տիգրան Սուրիկի Թորոսյան - ԵՊԼՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

Հակոբ Սամվելի Մադոյան - ԵՊԼՀ Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

ԵՊԼՀ Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

Սաթենիկ Վոլոդյայի Առաքելյան - ԵՊԼՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի ղեկավար

ԵՊԼՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի ղեկավար

Անահիտ Գագիկի Վարդանյան - ԵՊԼՀ Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ

Էռնեստ Յուրիի Ավանեսով - ԵՊԼՀ Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

ԵՊԼՀ Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

Տիգրան Թորոսյան - ԵՊԼՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

Լիլիթ Ասատուրի Բադալյան - ԵՊԼՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

Ռոբերտ Խաչատրյան - ՈԱԲ կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ

ՈԱԲ կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ