Աշխատակազմ

Կարինե Հարությունյան - Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր

Նինա Տատկալո - Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Մարինե Լուկաշի Հայրապետյան - ԲՊՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

ԲՊՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Դավիթ Ռոմիկի Մոսինյան - ԲՊՀ Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

ԲՊՀ Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Կարեն Հայրապետյան - Գիտության բաժնի պետ

Գիտության բաժնի պետ

Աննա Եղիազարյան - Հետբուհական կրթության համակարգող

Հետբուհական կրթության համակարգող

Սերյոժա Էդուարդի Բաբայան - ԵՊԼՀ Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

ԵՊԼՀ Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Տատյանա Ղևոնդի Հովհաննիսյան - ԲՊՀ Լրագրության ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

ԲՊՀ Լրագրության ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Գայանե Գերասիմի Գևորգյան - ԲՊՀ Հայագիտության ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ Հայագիտության ամբիոնի վարիչ

Էլիզա Հենրիկի Ղազարյան - ԲՊՀ Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ

Քրիստինե Հովհաննեսի Սողիկյան - ԲՊՀ Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչ

Լուիզա Խորենի Միլիտոսյան - ԲՊՀ Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

Ֆրունզե Մարզպետունու Հովհաննիսյան - ԲՊՀ Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ

Կարինե Շահջանի Աբրահամյան - ԵՊԼՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

Գայանե Վիուլի Եղիազարյան - ԲՊՀ Անգլերենի ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ Անգլերենի ամբիոնի վարիչ

Նատալյա Միքայելի Խաչատրյան - Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԲՊՀ Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի վարիչ

Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԲՊՀ Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի վարիչ

Տիգրան Սուրիկի Թորոսյան - ԵՊԼՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

ԵՊԼՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

Հակոբ Սամվելի Մադոյան - ԲՊՀ Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

ԲՊՀ Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

Սաթենիկ Վոլոդյայի Առաքելյան - ԵՊԼՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի ղեկավար

ԵՊԼՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի ղեկավար

Անահիտ Գագիկի Վարդանյան - ԲՊՀ Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ

Էռնեստ Յուրիի Ավանեսով - ԲՊՀ Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

ԲՊՀ Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

Տիգրան Թորոսյան - ԲՊՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

Լիլիթ Ասատուրի Բադալյան - ԲՊՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

ԲՊՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ

Ռոբերտ Խաչատրյան - ՈԱԲ կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ

ՈԱԲ կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ