Արտաքին կապերի եւ միջազգային համագործակցության վարչության պետ

+374 11 300 111 / 206
Էլ. փոստ`
head_intrel@brusov.am
Քրիստինա Ծատուրյան
Արտաքին կապերի եւ միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Մասնագիտական փորձ (հիմնական)

10.04.2018թ.- մինչ այսօր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան

Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության ղեկավար

22.02.2012թ-30.03.2018թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

Միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար

31.03.2010-20.02.2012 «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ, Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարություն

Բարձրագույն կրթության ենթածրագրի ղեկավար

EQRP2 ծրագիրը բարձրագույն կրթությունում պլանավորած բարձրագույն կրթության բարեփոխումների կազմակերպում, կառավարում և վերահսկում:

01.05.2008-28.02.2010 «Բիս Արտ» ՓԲԸ

Ֆինանսաադմինիստրատիվ համակարգող

15.01.2006- 30.04.2008 “Կրթության ճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն” (Եվրոպայի ազգային կենտրոնների միջազգային ցանցի անդամ ENIC/NARIC)

Գնահատման փորձագետ

2002-2004 թթ. «Աստրոն Թրեվլ» ՍՊԸ, Սիրիական ավիաուղիների ներկայացուցչություն Արաբերեն լեզվի թարգմանչուհի

Մասնագիտական փորձ (խորհրդատվական և ծրագրային)

2018թ. դեկտեմբեր-մայիս  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

«Բարձրագույն կրթության և գիտահետազոտական գործունեության մասին» Հայաստնի Հանրապետության օրենքի մշակման խմբի փորձագետ

2018թ. -մինչ այսօր

Բրիտանական խորհրդի «Ստեղծարար միտք. Բարձրագույն կրթության ձեռներեցության» ծրագրի ինստիտուցիոնալ համակարգող

2018թ.-մինչ այսօր Նորվեգիայի Եվրասիայի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ «Օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացների բարելավում» ծրագրի ինստիտուցիոնալ համակարգող

2018թ. – մինչ այսօր ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից Որակավորումների շրջանակներ Բոլոնիայի փորձագիտական խմբի անդամ

2015 թ. մինչ այսօր

Էրազմուս Պլյուս ազգային գրասենյակ

Էրազմուս Պլյուս բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետ

24.12.2016-30.03.2018               

Խաչատուր    Աբովյանի     անվան     հայկական    պետական մանկավարժական համալսարան

Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ «Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագրի համակարգող

2016-2018թթ. Էրազմուս+ բարձրագույն կրթության կարողությունների զարգացում ծրագրի ներքո «Հայաստանի բուհերի միջազգայնացման ռազմավարությունների զարգացում և մարքեթինգի խթանում» ծրագրի hամակարգող

2016 թ. հուլիս-2016թ. նոյեմբեր Եվրախորհրդի երևանյան գրասենյակ

Ազգային փորձագետ, «Բուհերի մարդկային ռեսուրսների կառավարման հաշվետվողականության և թափանցիկության բարելավման գործիքակազմ»-ի մշակում

2016թ. փետրվար-մարտ Եվրախորհրդի երևանյան գրասենյակ

Ազգային փորձագետ, ուսումնասիրությունների իրագործում ՀՀ բուհերում մարդկային ռեսուրսների կառավարման հարցերում

01.10.2013թ-01.03.2014թ. «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ

Խորհրդատու - Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ներդրման մեխանիզմների գնահատում

01.12.2013թ - 2016թ.

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

ՏԵՄՊՈՒՍ ԱՐՄԵՆՔԱ ծրագրի համակարգող

2012-2015 թթ.

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

ՏԵՄՊՈՒՍ-ի ASPIRE ծրագրի համակարգող

2012-2013թթ.

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

ՏԵՄՊՈՒՍ-ի ՄԱՀԱԹՄԱ ծրագրի կառավարման թիմի անդամ

22.02.2012թ.-ից -2015 թթ.

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

Որակի ապահովման գործընթացի իրականացման խորհրդատու

Համալսարանում որակի ապահովման համակարգի ռազմավարության և հասկացության մշակում,

կրթական ծրագրերի մշտադիտարկաման և գնահատման գործիքնեևրի և մեխանիզմների մշակում,

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի հետ համագործակցության շրջանակներում որակի ապահովման համակարգի մշակմանը մասնակցություն

01.12.2012-25.12.2012

Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Խորհրդատու - Համալսարանում որակի ապահովման քաղաքականության գնահատում և առաջարկությունների մշակում

22.02.2012-15.03.2012

Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիա

Խորհրդատու - Համալսարանում որակի ապահովման քաղաքականության մշակում

01.03.2012-25.12.2012

Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարություն

Աշխատանքային խմբի անդամ

Հայաստանի ազգային որակավորումների շրջանակի ինքնահավաստագրում

Բարձրագույն կրթության որակավորումների շրջանակի նկարագրիչների մշակում

01.09.2010-06.07.2011

Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարություն

Բոլոնիայի տեղեկատվության և խթանման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ

 “Միջազգային հրապարակայնություն. եվրոպական բարձրագույն կրթությունը գլոբալ համատեքստում” աշխատանքային խմբին:

Այլ տեղեկատվություն (օր.՝ հրատարակություններ):

Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման, բարձրագույն կրթության կայուն զարգացման, բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման, եվրոպական և ազգային որակավորումների շրջանակների, ECTS-ի վերաբերյալ մի շարք կոնֆերանսներին, սեմինարներին, վերապատրաստումներին մասնակցություն: