Աշխատանքային ստաժ՝

17 տարի վարչական

11 տարի մանկավարժական

 

(+374 10) 522 020 / (205)
Էլ. փոստ`
sciencesec@brusov.am
Հասմիկ Փիլավջյան
Գիտական քարտուղար

2006-2010թթ. - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի գիտական մասի տեսուչ

2011-2012թթ. - Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի ուսումնամեթոդական և վերահսկողության վարչության ավագ ռեֆերենտ

2012-2013թթ. - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի հետբուհական կրթական ծրագրերի համակարգող

2013-2014թթ. - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալ

2014թ. - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

2014-2017թթ. - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի գիտական քարտուղարի պաշտոնակատար

2012թ.-ից  առ այսօր - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ֆրանսերենի դասախոս /համատեղությամբ/

2017թ.-ից առ այսօր - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի գիտական քարտուղար