ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1969 - 1979 - Չեխովի անվան N 55 դպրոց

Միջնակարգ կրթության ատեստատ

1979–1984 - Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ,  Ռուսաց լեզու և գրականություն և անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ

1985-1989 - Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական  լեզվաբանական համալսարան, ասպիրանտուրա, Մասնագիտացում – ռուսերեն լեզվի և օտար լեզուների           դասավանդման մեթոդիկա

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ  ԵՎ  ԿՈՉՈՒՄ

2006-2012 - Մանկավարժության և մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

10 հոկտեմբեր, 1989 - Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

15 սեպտեմբեր, 2015 - Մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան

06 հուլիս, 2016 - Պրոֆեսորի գիտական կոչում, մանկավարժություն մասնագիտությամբ

2-79/2-84/2-80
Էլ. փոստ`
russiandekan@brusov.am
Նինա Տատկալո
Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Աշխատանքային փորձ

1984 - 1989 - Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Օտարերկրյա ուսանողների ռուսաց լեզվի ամբիոն, դասախոս

1990 - 1993 - Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, ռուսաց լեզվի դասախոս

16 սեպտեմբեր, 1999 - Ռուսաց լեզուն ՀՀ կրթության համակարգում և մշակութային հասարակական կյանքում. աշխատանքային խմբի ղեկավար

2002 - Համալսարանական ընդունելության քննությունների ռուսաց լեզվի հանձնաժողովի նախագահ

2008-2009 - Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փորձագետ

2009-2011 - «Ինթերնեյշնլ  էդուքեյշն  Փարթներս  Էյ-Էմ»ՍՊԸ, Գրասենյակի ղեկավար

2011 - Կրթական ծրագրերի փորձագետ, Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն

2012 - 2014 - Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի մագիստրոսական և հետբուհական կրթական ծրագրերի ղեկավար՝ իրականացնելով «Լեզվաբանություն և ՏՏ» մագիստրոսական ծրագրի մշակում և իրականացում

2013 - առ այսօր

Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի մագիստրական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտի ղեկավար

2013 - առ այսօր

Եվրոպական կոմիտեի և ժամանակակից լեզուների Եվրոպական կենտրոնի փորձագետ

2014 - առ այսօր

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան, իրականացնում և վերահսկում է ֆակուլտետի կրթական ծրագրերի կատարման ընթացքը, որակի ապահովման մեխանիզմները, ինչպես նաև կազմակերպում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական, մանկավարժական, գիտական և հաշվետվողական աշխատանքները

2015 - 2016 - «Ռոսսոտրուդնիչեստվո» դաշնային գործակալության  փորձագետ

24 օգոստոսի, 2015 -22 հունվար, 2019 - Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ, քաջատեղյակ է ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի մշակման և կատարման գործընթացներին

Լեզուների իմացություն

Ռուսերեն` մայրենի, Հայերեն` սահուն, Անգլերեն` տարրական