Հեռ
011-300-111 (2-75)
Էլ. փոստ`
tourism@brusov.am
Մարինե Լուկաշի Հայրապետյան
ԵՊԼՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան

Աշխատանքային ստաժ - 32 տարի վարչական, 15 տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ - 8 գրքերի համահեղինակ