Կրթություն

1957-1967 - Երևանի 132 միջնակարգ դպրոց

1967-1971 - Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտւտ

Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտւտի մանկավարժության ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող

1979-1982 - Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտւտի մանկավարժության ամբիոնի ասպիրանտ

1984 - Թեկնածուական թեզի պաշտպանություն

1985 - Վերապատրաստում Երևանի Պետական Համալսարանում

1991 - Շնորհվել է հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դոցենտի կոչում

2000 - «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագրի վերապատրաստման դասընթաց

2002 - «Քայլ առ քայլ» բուհական մասնագետների վերապատրաստում

2002 - «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագրի վերապատրաստման դասընթաց /կազմակերպված International Reading Association./

2002 - Քաղաքացիական մասնակցության և ժողովրդավարության դասընթացներ /Close Up Foundation/

2002 - Քաղաքացիական կրթության վերապատրաստողի դասընթաց /DEEP/

2003 - «Քայլ առ քայլ» բուհական մասնագետների վերապատրաստում

2003 - «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագրի վերապատրաստման դասընթաց, բուհական մասնագետների վերապատրաստում

2003 - «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագրի վերապատրաստման դասընթաց, բուհական մասնագետների վերապատրաստման ամառային դպրոց

2003 - Մուլտիպլիկատորների առաջին միջրեգիոնալ սեմինար IBC ծրագրով Տաշկենտում կազմակերպված GTZ կազմակերպության կողմից միջռեգիոնալ սեմինար IBC ծրագրով Բիշքեկում կազմակերպված GTZ կազմակերպության կողմից

2004 - Council for Exceptional - Children Higher Educational Level

2004 - «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած մենտորների վերապատրաստում

2004 - Մուլտիպլիկատորների երրորդ-չորրորդ միջռեգիոնալ սեմինար IBC ծրագրով Տաշքենդում կազմակերպված GTZ կազմակերպության կողմից

2005 - Մուլտիպլիկատորների հինգերորդ միջռեգիոնալ սեմինար IBC ծրագրով Դուշանբեում կազմակերպված GTZ կազմակերպության կողմից

2005 - The ILO Modules of Employuble Skills training methodology

2005 - IREX, «Փորձարկող ուսուցիչ»

2009 - VET Armenia Tacis, DACUM սեմինար VET Armenia Tacis, «ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները», Մուլտիպլիկատորների վեցերորդ միջրեգիոնալ սեմինար IBC ծրագրով Աստանայում կազմակերպված GTZ կազմակերպության կողմից, «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած «Կրթություն ընդդեմ կոռուպցիայի» 24 ժամանոց դասընթաց, VET Armenia Tacis, անգլերեն լեզվի դասընթաց, Մուլտիպլիկատորների միջռեգիոնալ սեմինարին IBC ծրագրի և GTZ կազմակերպության կողմից շնորվել է այդ ծրագրի շրջանակներում ինքնուրույն վերապատրաստումներ անցկացնելու իրավունք, «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած մենտորների վերապատրաստում, IREX, «Փորձարկող ուսուցիչ», միջին դպրոցի ծրագիր, IREX, «Փորձարկող ուսուցիչ», ավագ դպրոցի ծրագիր, The ILO Modules of Employuble Skills training methodology, «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած չափորոշիչներին նվիրված սեմինար, հուլիս, 2008

2013 - «Լեզուների և մշակույթներին բազմակի մոտեցումների համակարգ» (“A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures”) թեմայով աշխատաժողով, 10-11-ը սեպտեմբերի, Երևան

2013 - «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացին ակտիվ մասնակցություն` որպես որակի ապահովման գործընթացների աջակից, «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած մենտորների վերապատրաստում, հուլիս, 2009

2013-2014 - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակ

2014 - Удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Интеграционный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ: концептуальные основы, методы и технологии подготовки преподавателейե РУДН, Москва

2014 - Tempus Align ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում, սեպտեմբերի 28 – հոկտեմբերի 3, Գենտ, Բելգիա

2014 - Վերապատրաստում “Achieving and Checking the Alignment between Academic Programmes and Qualifications Frameworks”՝ կազմակերպված ծրագրի կողմից, Դուբլին, Իռլանդիա, 5-14-ը դեկտեմբերի

2014 - Ուսուցչի չափորոշինչներին նվիրված վերապատրաստում «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում, 21-22-ը նոյեմբեր

2014 - «ALIGN» ծրագրի շրջանակներում “Capacity Building Training Study Programme Learning Outcomes and their Alignment to National Qualifications Frameworks” թեմայով վերապատրաստում

2014 - «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներին մասնակցություն որպես վերապատրաստող

2015 - «Լեզվական քննությունների և թեստերի համապատասխանեցումը Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգի մակարդակներին» միջազգային սեմինար, 25-27-ը մարտի, Երևան

2015 - ԵՄ TEMPUS ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված “Enhancing the Quality and Relevance of Students’ Learning Experience” թեմայով գիտաժողով, նոյեմբերի 13-14, Մոսկվա, ՌԴ

2015 - «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողով, 16-17 նոյեմբեր, Երևան

2016 - ԵՊԼՀ «Միջազգային լրագրությունե ԳՈՒ կենտրոնը, Մանկավարժության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը՝ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ համատեղ իրականացրել է Մեդիագրագիտության վերապատրաստման քառօրյա դասընթացին /հունիսի 28-ից, հուլիսի 1-ը/

2017-2018 - «Դասավանդման էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներե «Համակարգչային հմտությունների առաջանցիկ մակարդակ», «Ձևավորող գնահատում» «Աջակցություն կրթությանը հանուն զարգացման» (READ 2) հավատարմագրային հիմնադրամի Հայաստանի ծրագրի շրջանակում Համաշխարհայի բանկ, «Կրթական չափումներ և թեստերի մշակում» թեմայով նույնպես կազմակերպված էր «Աջակցություն կրթությանը հանուն զարգացման» (READ 2) հավատարմագրային հիմնադրամի Հայաստանի ծրագրի շրջանակում Համաշխարհային բանկ

(+374 60) 830 111/ (3-11/3-12/3-13)
Էլ. փոստ`
lkhmilitosyan@bryusov.am
Լուիզա Խորենի Միլիտոսյան
ԲՊՀ Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

մ.գ.թ., դոցենտ 

Աշխատանքային փորձ

1971-1977 - Օստրովսկու անավան Երևանի պետական ռուսական մանկավարժական ուսումնարանի մանկավարժության դասախոս / այժմ` Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ/

1972-1984 - Վ.Յա. Բրյուսովի անվան Երևանի օտար լեզուների պետական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս ժամավճարային կարգով

1983-1984 - Վ.Յա. Բրյուսովի անվան Երևանի օտար լեզուների պետական ինստիտուտի մանկավարժության ամբիոնի դասախոս պայմանագրային կարգով

1984-1987 - Վ.Յա. Բրյուսովի անվան Երևանի օտար լեզուների պետական ինստիտուտի մանկավարժության ամբիոնի ավագ դասախոս

1987 - Վ.Յա. Բրյուսովի անվան Երևանի օտար լեզուների պետական ինստիտուտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

1992-2011 - Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ /կոնտրակտային/

2000 - 2005 - ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարի հրամանով Վալդորֆյան փորձարարական դպրոցի գիտական ղեկավար

2001- 2005 - Երևանի Պետական Բժշկական Ինստիտւտ մանկավարժության դասախոս համատեղությամբ

2002 - «DEEP» Ծրագրի վերապատրաստող

2003 - «DEEP»-ի շրջանակներում համայնքային Ծառայություններ Ծրագրի վերապատրաստող

2003 - Միջազգային ժողովրդավարության և իրավագիտության ինստիտուտ

2003 - 2006 - «GTZ» Միջտարածաշրջանային համագործակցություն մասնագիտական կրթության ոլորտում ծրագիր

2003 - 2005 - Երևանի Պետական Համալսարանաի Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման բաժնի դասախոս

2003-2005 - Միջազգային «Քայլ առ քայլ» ասոցիացիայի շրջանակում իրականացվել է «Case study» հետազոտություն ծնողական կրթության բնագավառում

2005 - 2006 - VET Armenia Tacis, ուսումնական մոդուլներ գրող, վերապատրաստող

2006 - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Ռուսաց լեզվի» ուսումնական փաստաթղթերի նախագծերի փաթեթի մշակող, «Օժանդակել նախնական և միջին մասնագիտական կրթության բարեփոխումներին» UNDP ծրագրի, գիտամեթոդական ձեռնարկի մշակման խմբի ղեկավար «Մանկավարժություն նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասավանդողների համար»

2007 - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Ռուսաց լեզվի» ուսումնական փաստաթղթերի նախագծերի փաթեթի մշակման աշխատախմբի անդամ /«Ռուսաց լեզվի» չափորոշիչներ և ծրագիր/: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Ռուսաց լեզվի» ուսումնական փաստաթղթերի նախագծերի փաթեթի մշակման աշխատախմբի անդամ /«Ռուսաց լեզվի» թեստերի մշակում/: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Ռուսաց լեզվի» միասնական պետական քննության թեստային փաթեթի մշակման աշխատախմբի անդամ: Մոդերացիայի հմտություններ, դասընթաց, «Մեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում» ՀԿ ծրագրի շրջանակներում: Ավագ դպրոցի հասարակագիտական առարկաների ուսումնական ծրագրերի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր: IREX «Մարդու բնապահպանական իրավունքները և կրթությունը» ԵՊԼՀ, WWF Առանցքային կարողություններ, դասընթաց, «Մեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում» ՀԿ ծրագրի շրջանակներում: ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, ԿԱԻ, ՄԿՈՒԶԱԿ, հոկտեմբեր, 2008, «Մասնագիտական մանկավարժություն» առարկայի վերապատրաստող: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Ռուսաց լեզու, «ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ և ՆՅՈՒԹԵՐ (ԿՐԹԱԿԱՐԳ, ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ, ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՆՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐ» 2008: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Текущие тесты по русскому языку» աշխատախմբի անդամ, 2008: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Ռուսաց լեզու, «ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ և ՆՅՈՒԹԵՐ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» 2009

2009 - ITC ILOModul skills training methodology, 2009, ITC ILO Sub-regional seminar on skills training platform for CIS, 2009

2009 - Inwent, Vocational Pedagogy I, II, III, IV, 2009

2010 - Հույսի Կամուրջ,Առաքելություն Արևելք, Արհեստագործական կրթություն ուսման թեթև և միջին դժվարություններ ունեցող երիտասարդների համար.

2010-2011 - Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն /ՄԿՈԱԱԿ/- փորձագետ

2011 - ՄԿՈԱԱԿ, ծրագրի ղեկավար, ծրագրի համակարգող

2015 - ՀՀ ԿԳ Նախարարի հաստատած «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվության մեթոդական ուղեցույցի» ներկայացման նպատակով իրականացվող տեղեկատվական սեմինար:

2013 - 2018 - TEMPUS ALIGN ծրագրի համակարգող

2012 – մինչ այսօր Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

Այլ

15 Միջազգային Ծրագրերի Զեկուցող

18 Հանրապետական Ծրագրերի Զեկուցող

60 տպագրված հրատարակումներ

2005 - ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ,

2007թ. -  ՀՀ ԿԳ նախարարության «Ոսկե հուշամեդալ»:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ, 2010, Մեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ 2014թ. «Կարիերայի ուղղորդման հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները» գիտաժողովի ակտիվ ներգրավվածություն ունենալու համար