Կրթություն

1978-1983թթ. - Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ֆրանսերեն-գերմաներեն ֆակուլտ գերմաներեն բաժին

1997-2000թթ. - հայցորդ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան «Լեզուների և դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն» 

Գիտական աստիճան և կոչում

2001 թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

2004 թ. դոցենտ

+374 60 830 111 2-82/2-73/2-81/2-83-/2-84
Էլ. փոստ`
lingvodekan@brusov.am
Հարություն Ճանճապանյան
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի դեկան

Աշխատանքային փորձ

2017թ. մինչև օրս ԹՄՀ ֆակուլտետի դեկան

2005-2011թ. - Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկան

2012-2017թ. - Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկան

2013թ. ֆակուլտետը վերանվանվել է «Միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ» 

2014թ. 03.05 ֆակուլտետը վերանվանվել է «Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ» 

1998-2005 - գերմաներենի և օտար լեզուների դասավանդման ամբիոնի դասախոս

1997-1999թթ. - ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների վարչության արտաքին կապերի 1-ին կարգի մասնագետ

1986-1990 թթ. - ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի առընթեր արտասահմանից վերադարձող հայերի ընդունման և տեղավորման կոմիտեի ավագ տեսուչ

1991-1993թթ. - Աշտարակի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի քարտուղար

1993-1994թթ. - Առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահի օգնական

1985-1990թթ. - գերմաներեն լեզվի ուսուցիչ 

Միջազգային կոնֆերանսներ և սեմինարներ

2015թ. Ավստրիա

2014թ. Ավստրիա

2009թ. Ավստրիա

2008թ. Գերմանիա

2003թ. Գերմանիա

2001թ. Գերմանիա,Շվեցարիա

1997թ. Ֆրանսիա

Լեզուներ ՝ գերմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

E-mail:htshantshapanyan@gmail.com