(+374 60) 830 111/ (2-30/2-29)
Էլ. փոստ`
hsmadoyan@bryusov.am
Հակոբ Սամվելի Մադոյան
ԲՊՀ Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

փ.գ.թ.

Աշխատանքային ստաժ - 5 տարի վարչական, 9  տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ - 15՝ որից 2-ը՝ գիրք